Maaseudun pienyritystoiminta Venäjän Karjalan ja Murmanskin alueella 2010-2013

ProAgria Oulu hallinnoi Venäjän Karjalassa ja Murmanskissa vuoteen 2013 jatkuvaa hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maaseudun yritystoimintaa ja sitä kautta vahvistaa alueiden elinkeinoja ja työllisyyttä.

Tavoitteena on myös

  • hyödyntää osuustoiminnan mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa
  • tuotannon, palvelujen ja tuotteiden laadun parantaminen ja laadun seurantajärjestelmien kehittäminen
  • edistää yrittäjien henkistä hyvinvointia
  • kiinnittää huomiota tuotannon, palvelujen ja tuotteiden hygieniakysymyksiin sekä ympäristönhoitoon ja -suojeluun
  • yhteistyö muiden toimialojen (maatalous, kalatalous, ympäristö, koulutus) kanssa
  • hyödyntää synergiat ja välttää päällekkäisyydet muiden hankkeiden kanssa
  • monistaa ja viedä ohjelman tuloksia lähialueita laajemmalle
  • lisätä kaupallista yhteistyötä venäläisten ja suomalaisten toimijoiden kesken

Hankkeen aikana järjestetään kohdealueilla ideointi- ja kehittämisworkshopeja. Lisäksi Suomesta tehdään opinto- ja tutustumismatkoja Karjalaan ja Murmanskiinsekä Venäjältä Suomeen. Yrityskohtaisen konsultoinnin lisäksi potentiaalisille yrittäjille laaditaan liiketoimintasuunnitelmia. Venäläisten ja suomalaisten kesken kootaan ja ylläpidetään yrittäjäryhmiä sekä järjestetään tutustumis- ja selvitysmatkoja.

 

Lisätiedot:

hankkeen johtaja Vesa Nuolioja, puh. 040 540 4112, vesa.nuolioja@proagria.fi

Metsälle ja kalaan
Vienan Karjalaan

Metsälle ja kalaan Vienan Karjalaan -oppaaseen on kerätty tietoa alueen tarjoamista metsästys- ja kalastusmahdollisuuksista sekä erityisesti Venäjän lainsäädännöstä ja määräyksistä.
Opas on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön tuella maaseudun pienyrittäjyyshankkeessa, jota hallinnoi ProAgria Oulu. Yhteistyössä on mukana Karjalan maatalous-, metsästys- ja kalastusministeriö.

Metsälle ja kalaan Vienan Karjalaan -opas (pdf)