Jatkojalostus ja vaihotehtoiset jakelukanavat

Tuotteiden jatkojalostus on erityisen tärkeää luomun kulutuksen nostamisessa, sillä monet kuluttajat kokevat luomutarjonnan tällä hetkellä kovin rajalliseksi. Nykypäivän kuluttaja kaipaa valinnanvaraa. Tuotteiden jalostaminen tuo niille myös lisäarvoa, mikä on oikein markkinoituna todellinen etu myös tuottajalle. Pitkälle jalostetut laadukkaat tuotteet voivat toimia myös vaihtoehtoisten jakelukanavien, kuten REKO-renkaiden, markkinoiden tai tilamyymälöiden vetonauloina.

Vaihtoehtoiset jakelukanavat ovat yleistyneet samaan tahtiin kuluttajien kasvavan tietoisuuden ruokansa alkuperän kanssa. Monille on yhä tärkeämpää tietää, mistä heidän ostamansa ruoka tulee ja miten se on tuotettu. Vaihtoehtoiset jakelukanavat antavat mahdollisuuden suorempaan yhteyteen ruoan tuottajan ja ostajan välille. Myös mahdollisuus ostaa tuotteita ilman välikäsiä ja sitä myöten reilumman korvauksen takaaminen tuottajalle on yhä useammalle kuluttajille ratkaiseva asia. Luomutuotteiden jatkojalostuksen ja vaihtoehtoisten jakelukanavien kehittäminen mahdollistaa luomumarkkinoiden ja tarjonnan monipuolistumisen ja lisääntymisen.

Löydä lähin REKO-renkaasi

Maista Luomu - tapahtuman materiaali, Luomuinstituutti, 2016

Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -julkaisu, Luomuinstituutti, 2014.

Tutkittua tietoa luomuelintarvikkeista Luomuinstituutin sivuilla

Tietoa jatkojalostuksesta, Luomutietopankki

aitojamakuja.fi, apua suoramyynnin aloittamiseen

Luomuelintarvikepäivät 2016, ProLuomu

Vuoden luomutuote kilpailu, luomuliitto

 

Muokattu viimeksi: 4.11.2016