• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Jätevesineuvonta
 • Jätevesineuvonnan kehittämishanke 2011 Pohjois-Pohjanmaan pilottialueella

  ProAgria Oulun hallinnoiman jätevesineuvonnan pilottihanke välittää kiinteistönomistajille luotettavaa tietoa jätevesien käsittelystä ja auttaa näin välttämään virheinvestointeja. Pohjois-Pohjanmaan pilottialueeseen kuuluvat Oulainen, Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva.
  Hanke edistää piakkoin voimaan astuvan jätevesiasetuksen ja eduskunnan jo vahvistaman ympäristönsuojelulain muutosta sekä ottaa huomioon kuntakohtaiset käsittelyvaatimukset.

  Pilottihankkeen neuvonta on tarkoitettu jo olemassa oleville kiinteistöille, joilla jo on tai ainakin pitäisi olla jonkinlainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Neuvontaa voivat hyödyntää sekä vakituiset että kesäasukkaat.

  Jätevesineuvoja jokaisessa pilottikunnassa

  Hankkeella on koulututtu jätevesineuvoja jokaisessa pilottialueen kunnassa. Heillä on riittävä alan perustietämys, jota vahvistaa Suomen ympäristökeskuksen lisäkoulutus. Jätevesineuvojat ovat tavattavissa pilottikunnissa järjestettävissä jätevesiklinikoissa, tupailloissa ja muissa mahdollisissa alueen tapahtumissa. Tarpeen mukaan he kiertävät ja auttavat myös kiinteistökohtaisten ratkaisujen hakemisessa.

  Hankkeen nettisivuille kootaan tietoa ja linkkejä jätevesien käsittelystä, asetuksista, kuntakohtaisista määräyksistä, tutkimustuloksista, alan hankkeista ja oman alueen toimijoista. Tarjolla on lisäksi netti- ja puhelinneuvontaa. Pilottihanke opastaa maaseudun asukkaita myös suunnittelun, laitehankintojen ja urakoinnin yhteiskilpailuttamiseen, mikä tuo kustannussäästöä.

  Tavoitteena valtakunnallinen malli

  Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen pilottihankkeita tukee ympäristöministeriö. Tavoitteena on kerätä tämän vuoden aikana kokemuksia erilaisista toimintamalleista ja kehittää yhtenäinen, valtakunnallisesti sovellettavissa oleva jätevesineuvonnan malli.

   

   

  Haja-asutusalueen jätevesineuvonnan pilottihanke Pohjois-Pohjanmaalla

  • Rahoitus: Ympäristöministeriö
  • Alue: Haapavesi, Oulainen, Siikalatva ja Pyhäntä
  • Kohderyhmä: Haja-asutusalueen olemassa olevat kiinteistöt (ei uudisrakentaminen)
  • Aikataulu: hanke toimii vuonna 2011
  • Koulutetut neuvojat
  • Tarjolla yleisötilaisuuksia, jätevesiklinikoita, netti- ja puhelinneuvontaa sekä kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä

  Lisätiedot:

  projektipäällikkö Merja Talvitie, puh. 045 657 8611, merja.talvitie(at)proagria.fi