• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Ilmoita kohteesi Ohtuanojan vesienhoidon ja -hallinnan yleissuunnitteluun
 • Ilmoita kohteesi Ohtuanojan vesienhoidon ja -hallinnan yleissuunnitteluun

  31.05.2022

  Siikajokeen laskevan Ohtuanojan alaosalla on käynnistynyt vesienhoidon ja vesienhallinnan yleissuunnittelu. Suunnittelussa tarkastellaan Ohtuanojan alaosan uoman ja valuma-alueen ominaispiirteitä sekä veden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

  Suunnittelun tavoitteena on paikantaa valuma-alueelta mahdollisia vesiensuojelurakenteiden paikkoja sekä nostaa esiin erilaisia maatalousalueiden vesienhallintaan liittyviä toimenpiteitä, jotka pienentäisivät vesistökuormitusriskejä ja samanaikaisesti parantaisivat peltojen tuottokykyä.

  Jotta suunnittelussa voidaan alusta lähtien huomioida paikalliset tarpeet ja toiveet, maanomistajia sekä maa- ja metsätaloustoimijoita pyydetään ilmoittamaan suunnittelualueella eli Ohtuanojan alaosalla sijaitsevat

  • tiedossa olevat, aiemmin toteutetut tai suunnitellut vesienhoitorakenteet
  • mahdolliset vesienhoitorakenteiden paikat.

  Vesiensuojelurakenteilla tarkoitetaan kosteikkoja, putkipatoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä ja muita vastaavia rakenteita, jotka hidastavat veden virtausta ja pidättävät veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita.

  Yleissuunnittelu toteutetaan osana Ympäristöviisas viljelijä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän viljelyn ratkaisuja yhteistyössä viljelijöiden ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vesienhallinta on yksi keskeinen teema, johon hankkeessa haetaan ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien, tulevien vuosien sopeutumistarpeiden vuoksi. Yleissuunnitelman laatii Ramboll Finland Oy.

  Yhteyshenkilöt:
  Elina Heikkala, elina.heikkala@ramboll.fi, puh. 040 3575521
  Virve Kupiainen, virve.kupiainen@ramboll.fi, puh. 044 5569196
  Maarit Satomaa, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 5667924 (Ympäristöviisas viljelijä -hankkeeseen liittyvät kysymykset)

  Ympäristöviisasta viljelyä.
  Lue lisää