• proagriaoulu.fi » Karvakorvat työkaverina » Hankkeen toimintaa » Hyvinvointipalveluiden kehittäminen
 • Hyvinvointipalveluiden kehittäminen

  Karvakorvat työkaverina -yritysryhmähankkeen toimijat ovat kehittäneet erilaisissa työpajoissa mm.

  • hyvinvointipalveluiden tuotteistamista
  • hinnoittelua
  • palveluiden markkinointia
  • kohderyhmäajattelua, mm. asiakasprofiilien avulla
  • tuotekortteja.

  Palveluiden tuotteistamista on mietitty asiakkaiden edustajien, yhdistysten, järjestöjen, omaisten, yksityisen/julkisen sektorin toimijoiden näkökulmasta – mitä he odottavat eläinavusteisilta palveluilta.

  Työpajoissa esiin nousseita, huomioitavia asioita ovat olleet esimerkiksi turvallisuuden ja esteettömyyden huomioiminen sekä asiakkaiden lähtötason tunnistaminen. Kehittämisideoita sekä haasteita on tunnistettu yhdessä. Niin ikään yhdessä pohdittuja asioita ovat olleet alaan liittyvä terminologia ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

   

   

   

  Lisätietoa