• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Hyvinvointipalvelualan selvitys
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelualan selvitys

  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelualan selvitys kartoittaa ja tuottaa perustietoa maaseudun hyvinvointipalveluyritysten kehittämistarpeista ja ideoista sekä kuntasektorin palvelustrategioiden nykytilasta. Teemahaastattelututkimuksella selvitetään lisäksi kuntien ja alueen hyvinvointipalvelualan pienyritysten yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita.

  Hyvinvointipalvelualan selvityksen tarve on noussut esiin monissa foorumeissa ja keskusteluissa maaseudun yritystoiminnan kehittämisedellytyksistä. Hyvinvointipalveluyrittäjyys on uusi ja kasvava ala myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvun taustalla on kuluttajien varallisuuden kasvu, hyvinvointiyrittäjyyden joustavuus sekä kuntien tarpeet kehittää ja tehostaa toimintaa.

  Maaseudun pienyrityksillä on rajalliset valmiudet vastata, kilpailla sekä tuottaa palveluja ja tuotteita isojen toimijoiden rinnalla. Huolena on myös, mitä maaseudun palveluille tapahtuu kuntaliitoksissa.

  Selvityksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat sellaiset yritykset, yhdistykset ja järjestöt, jotka tuottavat hyvinvointipalveluja, kuten:

  • kotitaloustyötä
  • kiinteistön kunnossapitotöitä
  • kotisairaanhoitoa
  • terveyspalvelua
  • palveluasumista
  • fysioterapiaa
  • kotipalvelua
  • kuljetuspalvelua
  • muuta kuntoutus- ja virkistyspalvelua.

  Toisena kohderyhmänä ovat kuntien, ja muiden viranomaisten toimijat, luottamushenkilöt ja omaishoitajat, jotka ostavat hyvinvointipalvelutyötä.

  Selvityshankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelualan selvitysraportti maaseudulla toimivien hyvinvointialayrittäjien näkökulmasta. Selvitykseen on kirjattu alan kehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.


         

  Selvityshankkeen toteutusaika on 1.1.-30.6.2011.

  Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu ja toteuttaa Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

  Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelualan selvityshanke 1.1.-30.6.2011 Loppuraportti