• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Hankkeen materiaalit » Lainattavat materiaalit » Hyvinvointi, hoito ja treenaus
 • Hyvinvointi, hoito ja valmennus

  Hevosen ruokinta ja hoito. 2007. Saastamoinen, M. & Teräväinen, H. (toim.). ProAgria Keskusten Liitto. Porvoo. WS Bookwell Oy. Voit tilata kirjan täältä.

  Hevosen tarttuvat hengitystiesairaudet. 2008. Hautala, K. & Nevalainen, M. Somero. Sälekarin Kirjapaino Oy.  Oppaan voi lukea täältä.

  Hevosen terveydenhuolto. ELL Tiina Eklund. Vetcare. Voit lukea oppaan täältä.

  Hevosenomistajan opas. Oppaan toimituksessa mukana on ollut Hippolis, SEY, SHKL, Hippos ja SRL. Oppaan voi lukea täältä.

  Hevosten lääkitysopas, Eviran ohje 15509/2. Käyttöönotto 10/2013. Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö. Hyväksyjä: Sirpa Kiviruusu. Esittelijä: Henrietta Helin-Soilevaara. Oppaan voi lukea täältä.

  Hevosten valmennusfysiologian perusteet. 2003. Susanna Kinnunen/Hevostietokeskus. Kuopion Liikekirjapaino Oy.  Oppaan voi tilata täältä.

  Hyvä hevosenpito –Opas hevosen arkeen. 2013. Lehmonen Nina (toim.), Suomen Hippos ry. Espoo. Multiprint.  Voit lukea oppaan täältä.

  Matkalla hevosen omistajaksi –opas hevosen hankinnasta ja omistamisesta. 2012. Laitinen, A. & Mattila, E. Ypäjä. Hippolis –Hevosalan osaamiskeskus ry. Voit tilata oppaan täältä.

  Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen. 2012. Evira. Oppaan voi ladata täältä maksuttomasti.

  Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen. MMM, Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 3/2004. Vammalan kirjapaino. Oppaan voi lukea täältä.

  Varsan jalka-asentojen korjauksen ABC - Asentovirheiden hoito teoriassa ja käytännössä.  2009. Uno Yxklinten. Ängelholm. Notitium AB. Voit tilata kirjan täältä.