• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Kasvinviljelyn ympäristöasiat » Hyvät viljelykäytännöt ja maatalousmaan hoito

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Hyvät viljelykäytännöt ja maatalousmaan hoito

  Nykypäivän viljelijällä on tietoa ja taitoa vaikuttaa niin viljelykasvin kasvuun kuin oman lähiympäristön hyvinvointiinkin. Usein käytännöt parantavat sekä viljelijän taloutta että ympäristöä. Keinot ja myös tukiehdot kannattaa kerrata vielä ennen peltotöiden alkua. Alla olevien linkkien kautta saa tietoa mm. alus- ja kerääjäkasvien käytöstä, hyvistä viljelykäytännöistä, eroosion ehkäisemisestä perunanviljelyalueilla sekä maan kuivatuksen lupamenettelystä. 

  Alus- ja kerääjäkasvien käyttö viljelyssä

  Tehokas maanviljely voi olla nykypäivänä hyvin yksipuolista ja rasittaa maaperää. Viljelykierrot lyhenevät, viljellään toistuvasti vain yhtä kasvia eikä viherlannoitustakaan käytetä, kun ajatellaan sen olevan pois tuottavasta käytöstä yhden kasvukauden ajan. Voimaperäinen viljely vaikuttaakin kielteisesti maan kasvukuntoon ja ympäristöön. Eloperäinen aines vähenee, maan rakenne heikkenee ja eroosio lisääntyy. Niinpä tarvitaankin enemmän ulkoisia panoksia, jotta saavutetaan hyvä sato. Lannoitteiden hinnat nousevat koko ajan, joten pitkällä aikavälillä kannattaa miettiä, miten sadontuottoon vaikuttaisi pellon kasvukunnon parantaminen käyttämällä esimerkiksi viherlannoitusta tai kerääjäkasveja. 

  Lue lisää täältä (2014)

  Hyvä sato ympäristöä unohtamatta

  Kun viljelymaan perusasiat ovat kunnossa, voidaan viljelytottumuksia hienosäätämällä saada ympäristössä aikaan jo paljon. Hienoa on se, että nämä toimenpiteet eivät alenna satoa eivätkä lisää työmenekkiä, vaan yleensä nostavat satotasoja. Muutamia vinkkejä ympäristön huomioimiseen peltotöissä:

  Täältä löydät vinkkejä ympäristön huomioimiseen peltotöissä (2012)

  Hyviä viljelykäyntäntöjä

  Viljelijän keinoja taloudelliseen ja ympäristömyönteiseen viljelyyn ovat muun muassa maaperän kasvukunnon ylläpito, kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus. 

  Katso lisää hyviä viljelykäytäntöjä täältä! (2012)

  Eroosion ehkäiseminen perunanviljelyalueilla

  Pohjois-Pohjanmaalla altistuu laajoja perunanviljelyalueita tuulieroosiolle. Viljelijöillä on olemassa kuitenkin keinoja, joilla he voivat vähentää eroosiota. Muun muassa maanparannuskasvien käyttäminen, laserlanaus sekä olkikatteen käyttäminen auttavat parantamaan maan rakennetta. 

  Lue lisää täältä (2012)

  Maan kuivatuksen ja ojituksen lupamenettelyt

  Alla olevassa vuonna 2013 laaditussa tiedotteessa on tietoa maan kuivatuksen ja ojituksen lupamenettelyistä.

  Maan_kuivatuksen_ja_ojituksen_lupa-_ja_ilmoitusvelvollisuus. 2013 .pdf