• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Eläinten hyvinvointi » Hyvät käytännöt eläinten hyvinvoinnissa

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Hyvät käytännöt eläinten hyvinvoinnissa

  YmpäristäAgro II –hanke jakaa tietoa eläinten hyvinvoinnin perusteista ja hyvistä käytännöistä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

  Tuottaja on avainasemassa löytämään käyttäytymismuutokset, jotka kielivät hyvinvoinnin heikkenemisestä ja tekemään tarvittavat muutokset eläimen ympäristöön ennen kuin ongelmat johtavat sairauksiin tai tuotantotappioihin. Muutosten havainnointi vaatii kuitenkin tietoa eläinten hyvinvoinnin perusteista ja tunnusmerkeistä.

  Tarttuvat eläintaudit ja eläinten sairaudet ovat uhka eläinten hyvinvoinnille. Tietoisuuden lisääminen tuotantoeläinten sairauksista auttaa tuottajaa niiden ennaltaehkäisyssä. Erityisesti tietoa tarvitaan uusien eläinten terveyttä uhkaavien tautien torjuntaan liittyvissä kysymyksissä. Eläinten kohentunut terveys vähentää tarvetta lääkkeiden käyttöön ja riskejä lääkejäämistä. Tämä parantaa osaltaan eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta. 

  Lue lisää hyvistä käytännöistä eläinten hyvinvoinnissa "Terveet ja hyvinvoivat naudat" -tiedotteista:

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - hyvinvointia navetassa ja laitumella (Heinäkuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat lypsylehmät - hallitse hedelmällisyys (Joulukuu 2014)

  Terveet ja hyvinvovat naudat - ensikoiden utaretulehdusten ehkäisy parantaa hyvinvointia (Joulukuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - loiset laitumella (Heinäkuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - nuorison terveyden varmistaminen turvaamis- ja kasvuvaiheessa (Syyskuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - poikimisen kolme vaihetta (Lokakuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - puhtauden abc (Marraskuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - vasikan terveyden turvaaminen huolenpitovaiheessa (Elokuu 2014)

  Terveet ja hyvinvoivat naudat - palkokasvien hyödyt peittoavat riskit tuotannossa (Tammikuu 2015)