• proagriaoulu.fi » Hypyt » hypyt tavoitteita
 • HYPYT-kehittämishankkeen päätavoitteena on edistää hyvinvointipalvelualan yrittäjyyttä ja sen edellytyksiä sekä lisätä vuorovaikutusta julkisen sektorin kanssa. Tähän pyritään pilotoimalla yritysten ja julkisen sektorin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja hyvinvointi-palvelualan nykypäivän liiketoiminnan vaatimusten vastaaviksi pienryhmä-tapaamisten, workshopien, seminaarien, sähköisen median ja yhteistyöelimen avulla.

  TOIMIVA HYVINVOINTIPALVELUALAN YRITYS
  • toiminta- ja laatujärjestelmä
  • green care -toiminta hoivatyössä
  • neuvontaa yritysryhmäkohtaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin
  • sopimusjuridiikka ja hyvinvointipalvelualan lainsäädäntö

  TOIMIVA TIEDONKULKU JA YHTEISTYÖ
  • internetin ja sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä
  • pilotoidaan uusimpia teknologianviestintäsovellus toimintamalleja
  • perustetaan yhteistyöelin, joka koostuu hyvinvointipalvelualan toimijoista

  TOIMIVAT HYVINVOINTIPALVELUMARKKINAT
  • tutustumismatkoja toimialan parhaisiin käytäntöihin kotimaassa ja ulkomailla
  • hanke osallistuu kotimaassa hyvinvointialan messuille

  Hankkeen toimenpiteet ja resurssit mahdollistavat hyvinvointipalvelualan kehittymisen ja verkostoitumisen. Näiden tuloksena saavutetaan alan yritystoimintaan liittyvän osaamisen paraneminen, tietotaitotason kasvu sekä alueen kehittämistoiminnan käynnistyminen ja verkostoituminen.

  HYPYT-hankesuunnitelman pohjana on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelualan selvitysraportti, jonka toteutti ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 1.1.-30.6.2011.

  HYPYT-hankealueena on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat hyvinvointipalvelualan yrittäjät, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja kolmannen sektorin toimijat sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutoimen työntekijät.