• proagriaoulu.fi » Palvelut » Ympäristö » Vesienhoito » Tietoa kunnostajalle » Hyödyllisiä linkkejä vesistöjenhoitoon
 • Hyödyllisiä linkkejä vesistöjenhoitoon

  Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

  - Vesistökunnostusverkosto on valtakunnallinen kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

  Suomen Metsäkeskus

  - Metsäkeskukselta löytyy kattavasti tietoutta yksityismetsien vesienhoidollisiin toimenpiteisiin.

  Valuma-alueelle suunnattuja hyödyllistä tietoutta

  - PuuMaVesi -hankkeen sivusto.
  - Artikkeli liittyen ravinteiden pidättämiseen valuma-alueella.

  Kosteikkoihin liittyvää tietoutta

  - Life+ -hankkeen sivuistolta löytyvää tietoa kosteikoista ja riistakosteikoista.
  - WWF:n sivustolta löytyvää tietoa kosteikoista ja niiden perustamisesta.
  - Metsästäjäliiton julkaisemat videot kosteikoista, osat 1 ja 2.
  - Metsäkeskuksen toteuttamia kosteikoita Pohjois-Pohjanmaan Panumanjärvellä.

  Maatalouden vesienhoito

  - Purojen hoitotietoutta maatalousalueilla.
  - Uutinen liittyen maatalouspurojen ennalistamiseen.
  - PERKAUS -hankeen raportti luontoarvojen huomioimisesta kunnostusojituksissa.
  - Tietoa peltojen käsittelystä vesiensuojelukeinona.

  Virtavesikunnostuksien tietoa

  - Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajille.
  - Virtavesikunnostuksista yleistä tietoa.
  - VirHo ry:n sivusto,josta löytyy kattavasti tietoa virtavesikunnostuksista ja erilaisten hankkeiden tuloksista.
  - Uutinen liittyen hiekoittumisesta kärsivistä metsäpuroista ja niiden kunnostustoimista.

  Järvikunnostusten tietoa

  - Vesikasvustojen poistoon liittyvää tietoa ja ohjeita.
  - Vesikasvien niittokone työssä.
  - Linkki järvikunnostusoppaaseen,mistä löytyy kattavasti tietoa järvien hoitotimenpiteisiin.
  - Uutinen kemikalisoinnilla toteutetusta järven kunnostuksesta.
  - Hyödyllinen nettisivusto,jos tarvitset vinkkejä ja opastusta järvikunnostuksista kertomiseen yleisölle.

  Luvat ja ilmoitukset

  - Ohjeita luvanvaraisiin vesistöjen kunnostuksiin.
  - Vesilain nojalla toteutettavan hankkeen lupatietoa.
  - Ojitushankkeiden vaatimien lupien tietoa ja ohjeita.
  - Ympäristösuojelulain piiriin kuuluvien toimenpiteiden tietoa ja ohjeita ilmoituksien tekemiseen.
  - Lisätietoa pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuudesta.
  - Tärkeä tietopaketti ruoppauksiin ja vesikasvien niittoon liittyvistä luvista.

  Vesistöjen kunnostuksista yleistä

  - Listaus Oulun kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjen vesistöjenhoitokalustoista.
  - Yleishyödyllisiä esimerkkejä toteutuneista vesienhoitotimista.
  - Vesienhoidon käsikirja,josta löytyy paljon tietoa ja huomioita vesistöjen tilan parantamiseen.
  - Pohjois-Pohjanmaalla toimiva vesienhoitoyhdistys,jolla paljon kokemusta erilaisista vesienhoitoon ja kunnostuksiin liittyvästä toiminnasta.
  - Liity mukaan vesistökunnostajien maakunnalliseen verkostoon!

   

  Puuttuuko jotain?
  Meille vesienhoidon toimijoille voi laittaa palautetta ja lisäysehdotuksia,jos huomaat oleellisia puutteita ja tiedät hyviä sivustoja, joilta löytyy vesistöjen kunnostustietoa.