Hevosen ruokinta ja rehut

Hevosen ruokinta ja hoito. 2007. Saastamoinen, M. & Teräväinen, H. (toim.). ProAgria Keskusten Liitto. Porvoo. WS Bookwell Oy. Voit tilata kirjan täältä.

Nurmirehujen tuotanto ja käyttö –Tieto tuottamaan 132. 2010. Peltonen S., Puurunen T. & Harmoinen, T. (toim.). Hämeenlinna. Kariston Kirjapaino Oy.  Voit tilata kirjan täältä.