• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Hankkeen materiaalit » Lainattavat materiaalit » Hevosala ja alan yrittäjyys
 • Hevosala ja alan yrittäjyys

  Hevosalan haasteet. 2004. Hollmen, M.& Mäenpää, M.  Oppaan voi lukea täältä.

  Hevoskasvatus, opas 3/4. 2010. Louhelainen, S. & Thuneberg, T. (toim.). Hämeenlinna. Hämeen ammattikorkeakoulu. Oppaan voi lukea täältä.

  Hevostalouden kehittämisedellytysten esiselvitys Ylikiiminki, loppuraportti. 2008. Ylikiiminki. Raportin voi lukea täältä.

  Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus – valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon –hankkeen (2010-2014) raportti. 2013. Pussinen Sirpa. Tampere. Tammerprint. Voit lukea kirjan täältä.

  Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta, opas 1/4. Louhelainen Suvi (toim.). Hämeenlinna. Hämeen ammattikorkeakoulu. Oppaan voit lukea täältä.

  Kannattava maatilayritys –Tieto tuottamaan 124. 2008. Pellinen J., Enroth A. & Harmoinen T. (toim.). Keuruu. Otavan Kirjapaino Oy. Kirjan voi tilata täältä.

  Kasvava hevosala – Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa. 2007. Pussinen, S., Korhonen, J., Pölönen, I. & Varkia, R. Helsinki. Edita Prima Oy. Voit lukea kirjan täältä.

  Katsaus hevosalan yritystoimintaan –raportti hevosyrittäjyys 2009 –kyselystä. 2010. Pussinen, S. & Thuneberg, T. Tampere. Domus Print. Voit lukea raportin täältä.

  Kuolainta purren –tapaustutkimus raviurheilusta tämän päivän Suomessa. 2000. Kumpulainen M. Hevostietokeskus/ Ylä-Savon ammattiopisto. 

  Maatilayrittäjän hyvinvointi –Tieto tuottamaan 129. 2009. Yliselä Paula (toim.). Porvoo. WS Bookwell Oy. Kirjan voi tilata täältä.

  Maatilayrityksen kilpailukyky –Tieto tuottamaan 112. 2006. Jokipii Pirjo (toim.). Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy. Kirjan voi tilata täältä.

  Mahdollisuuksien hevonen –Hevosalan kehittämisohjelma. 2012. Hollmen, M. & Laitinen, A. Kiekuva Design.  Kehittämisohjelman voit lukea täältä.

  Ratsaille. 2007. Teräväinen, T., Peltola, U. & Fagerholm, U. Suomen Ratsastajainliitto ry. Uudemman version (2013) oppaasta voit lukea täältä.

  Ratsastavan lapsen vanhempainopas. 2006. Talvitie, H. Suomen Ratsastajainliitto ry. Uudemman version (2012) oppaasta voit lukea täältä.

  Tutustu suomenhevoseen. 2006. Ticklen, M. Forssan Kirjapaino. Oppaan voi lukea täältä.