Henkilöstö mukaan

Henkilöstö on yksi tärkeimmistä yrityksen resursseista. Henkilöstöllä on myös hyvä käsitys siitä miten työ tehdään ja heillä voi myös olla ajatuksia siitä miten työtä voisi kehittää. Työntekijät saa parhaiten mukaan pitämällä viikottain palaverin, johon he osallistuvat. On tärkeää huomioida työntekijöiden ehdotukset, sillä silloin he oppivat tuomaan näkemyksiään esille.

Mukana taulupalaverissa Tanskalaisella tilalla.

 

Seuraavalla videolla Jukka Vinkki kertoo oman tilansa ja ihmisten johtamisesta

 

Tunnista erilaiset työntekijät

Erilaisten ihmistyyppien tunnistaminen on erittäin tärkeää, että osataan löytää oikeanlaiset työntekijät oikeisiin tehtäviin. MaitoLiideri-hankkeessa tähän käytettiin Insight Discovery -analyysiä, joka auttaa tunnistamaan oman ihmistyypin ja muiden ihmistyypit.

Myös yrittäjän on muistettava omat velvollisuutensa ja toimittava työnantajana lain edellyttämällä tavalla. MaitoLiideri-hankkeessa työnantajana toimimisen haasteisiin on vastauksia ollut etsimässä myös Niina Koponen ProAgria Etelä-Savosta ja Veli-Matti Rekola Maaseudun työnantajaliitosta.

Materiaaleja

Valkotaulupalaveri

Veli-Matti Rekola, Maaseutuyrittäjä työnantajana

Niina Koponen, Onnistunut rekrytointi

Työvuorojen suunnittelu