• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Onnistumme yhdessä » Henki ja elämä - luonto toipumisen lähteenä
 • 14.06.2021

  Henki ja elämä - luonto toipumisen lähteenä

  Henki ja elämä -hankkeessa kehitetään luontoperustaisiin menetelmiin liittyviä toimintatapoja yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa. Hankkeen aikana työskennellään yrittäjien kanssa eri tavoin, esimerkiksi sparrataan pienryhmissä sekä valmennetaan luontoperustaista ja hyvinvointitoimintoja pohtivien yrittäjien ajatuksia eteenpäin.

  ProAgria Oulu ry:n osatoteutus Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä -hankkeessa on käynnistynyt. ProAgria Oulu edustaa hankkeessa maaseudun yrittäjyyden asiantuntemusta sekä omaa suoran yhteyden ja tuntuman maaseudun yrittäjien arkitodellisuuteen.

  Hankkeen aikana tuodaan yhteisötaiteen menetelmiä maaseudun luonto- ja kulttuuriympäristöihin, kuten esimerkiksi luonto- ja kulttuuritaidetyöpajoja.  Uusia toimintatapoja testataan yhteistyönä hankkeessa mukana olevien eri tahojen kanssa. Ajatuksena on yhteistyössä aukikirjoittaa ja luoda toimintamallit alusta loppuun eri toimijoiden kanssa. Toimintaa eri näkökulmasta tutkimalla uusien asiakasryhmien kohtaaminen ja uudenlaiset toimeentulomahdollisuudet luontoperustaiseen toimintaan liittyen laajenevat.

  Uusia mahdollisuuksia nykyisillä resursseilla

  Hankkeen yhteisessä alkupohdinnassa on todettu, että maatila- ja luontopalveluyrittäjän näkökulmasta hankkeen tavoite on auttaa yrittäjiä löytämään uusia toimeentulomahdollisuuksia yrittäjien nykyisillä resursseilla. Uuden toimintamallin kehittäminen tai toiminnan aloittaminen ei erityisesti luontoperustaisessa työskentelyssä välttämättä vaadi kattavia panostuksia puitteisiin. Uuden palvelun tuottaminen voi vaatia itsenäistä perehtymistä, kouluttautumista ja toiminnan kirkastamista. Hankkeessa on ajatuksena ProAgrian Oulun osatoteutuksessa vastata näihin tarpeisiin järjestämällä yrittäjille pienryhmäsparrausta. Pienryhmissä muun muassa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

  Yrittäjän on tärkeä pohtia omaa tavoitettaan. Hankkeessa kohtautetaan kuntoutujia sekä maaseutu- ja luontopalveluyrittäjiä suunnitelmallisesti yhteistyössä. Hankkeen aikana tullaan yhteisesti aukikirjoittamaan eri kokeilut ja luomaan mallit, joita eri osapuolten on mahdollista soveltaa toiminnassaan jatkossa.

  Hankefaktat

  • Henki ja elämä -hanketta hallinnoi Lapin Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttjina ovat ProAgria Oulu ry, Mielenvireys ry sekä Turkan Ratsurinne Ay.
  • Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset mielenterveyskuntoutujat.
  • Hankkeessa toimii kiinteässä yhteistyössä Oulun, Kemi-Tornion sekä Rovaniemen seutukuntien kolmannen sektorin yhdistyksiä, talli-, maatila- ja luontopalveluyrittäjiä sekä soveltavan taiteen osaajia.
  • Hanke saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta ja Oulun kaupungilta.
  • Hanke toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023.

  Hanke Facebookissa

  Tietoa hankkeesta

  Teksti:

  Tuula Kokko, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset sekä Sanna Viinonen, Lapin ammattikorkeakoulu

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti