• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Heittäytymistä ja sitoutumista kunnostusyhdyshenkilöiden kanssa
 • Heittäytymistä ja sitoutumista kunnostusyhdyshenkilöiden kanssa

  Aloitimme VYYHTI II -hankkeessa valtakunnan tasollakin uraauurtavan toiminnan vesienhoidon kunnostusyhdyshenkilöiden kanssa. Kutsuimme mukaan paikallisia aktiiveja, jotka ovat profiloituneet alueillaan vesienhoitohankkeiden edistäjinä, talkoiden järjestäjinä ja puuhamiehinä.

  Hankkeen asiantuntijoista Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maarit Satomaa ja Oulun kalatalouskeskuksen Heikki Tahkola ovat hankkeen aikana koonneet kunnostusyhdyshenkilöitä yhteen. Kunnostusyhdyshenkilöt ovat osallistuneet VYYHTI II -hankkeen eri toimintaosioihin ja heistä kaksi on ilmoittautunut mukaan myös maakunnalliseen vesienhoidon verkostoon. Kunnostusyhdyshenkilöille on järjestetty omia tilaisuuksia, joissa on pyritty jättämään aikaa myös verkostoitumiselle ja keskustelulle.

  Kunnostusyhdyshenkilökoulutuksissa on tutustuttu erilaisiin vesistöihin ja vesienhoitotoimenpiteisiin. Maastoretket ja yhteiset tapaamiset tuovat mahdollisuuden tutustua toisiin paikallisiin kunnostajiin.

  Vesienhoidon kunnostusyhdyshenkilötoiminta vaatii sitoutumista ja heittäytymistä niin osallistujilta kuin toiminnan vetäjiltäkin. Toiminnan perusta onkin yksinkertaisuudessaan siinä, että ympäri Pohjois-Pohjanmaan aluetta olevat kunnostusyhdyshenkilöt pystyvät kysymään toisiltaan neuvoa, saavat ideoita ja kenties yhteisiä hankkeita.

  He välittävät uusinta tutkimustietoa verkostojen kautta paikallistasolle ja sieltä ajatuksia tutkijoiden tietoon. Tavoitteena on saada rahoituksiin todellisiin tarpeisiin peilautuvia vesienhoitohankkeita.  

  Kunnostusyhdyshenkilöitä on hankkeen aikana saatu mukaan noin 15. He edustavat esimerkiksi kalastuskuntaa, osakaskuntaa ja yhdistystoimintaa. Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, mutta myös halu tehdä töitä omien vesistöjen eteen. Tätä mallia voi suositella vietäväksi myös valtakunnan tasolle.

  Verkostoilla tehoa vesienhoitoon

  VYYHTI II -hankkeen aikana aktivoitu kunnostusyhdyshenkilötoiminta jatkuu ProAgria Oulun hallinnoimassa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa vuoden 2019 alusta. Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta.

  Jatkossa   kunnostusyhdyshenkilötoimintaa täydennetään esimerkiksi sellaisilla nuorilla, joita vesienhoito ja sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen kiinnostaa. Myös retkiä ja työnäytöksiä toiminnan tukemiseksi järjestetään jatkohankkeessa. Tärkeää on että paikalliset aktiivitoimijat saavat tukea ja tietoa, mutta myös face to face -tilaisuudet ovat toiminnan tukipilari.
  Kunnostusyhdyshenkilötoiminta jatkuu Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa. Toimintaa tehdään maakunnassa tunnetummaksi ja yhteistyötä eri alueiden välillä tiivistetään.

  Teksti ja kuvat:

  Maarit SatomaaLue lisää

   

  xx