Hakulomakkeet 2013

Vuoden 2013 Hakulomakkeet löydät sivulta www.suomi.fi/lomakkeet

Maiseman- ja luonnonhoidon erityisympäristötukien hakuaika on 30.4.2013 mennessä.

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2013 uusia erityistukia pystyy hakemaan vain rekisteröityneet yhdistykset Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseen. Lisäksi viljelijät ja yhdistykset voivat hakea perinnebiotoopin ja monivaikutteisen kosteikon hoitoon tukea, jos on toteutettu ei-tuotannollinen investointi näihin liittyen.

Viljelijöille:
Vuonna 2013 päättyville erityistukisopimuksille voidaan hakea jatkosopimusta vuodeksi alkamaan 1.5. (30.4. päättyvät sopimukset) tai 1.10. (30.9. päättyvät sopimukset).

Viljelijät voivat hakea perinnebiotoopin ja monivaikutteisen kosteikon hoitoon tukea, jos on toteutettu ei-tuotannollinen investointi näihin liittyen.
Hakemus monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevaksi sopimukseksi (Lnro 262)
(Huom. tämä on hoitotukilomake, investointilomake erikseen, katso alla)
Hakemus perinnebiotooppien hoitoa koskevaksi sopimukseksi (Lnro 253)
Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus (Lnro 219)

Rekisteröidyille yhdistyksille:
Uusia sopimuksia on mahdollista hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseksi
Hakemus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevaksi sopimukseksi (Lnro 252B)

Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea perinnebiotoopin ja monivaikutteisen kosteikon hoitoon tukea, jos on toteutettu ei-tuotannollinen investointi näihin liittyen.
Hakemus monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevaksi sopimukseksi (Lnro 262B)
(Huom. tämä on hoitotukilomake, investointilomake erikseen, katso alla)
Hakemus perinnebiotooppien hoitoa koskevaksi sopimukseksi, rekisteröity yhdistys (Lnro 253B)

Ei-tuotannolliset investointituet:

Uusia ei-tuotannollisia investointitukia arvokkaiden perinnebiotooppien ja monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen voivat hakea tänä vuonna vain rekisteröityneet yhdistykset. Ei-tuotannollisten investointitukien arvioitu hakuaika on 30.6.2013 (varmista tieto hakulomakkeista)

Rekisteröidyille yhdistyksille:
Ei-tuotannollisten investointien tukihakemus, Monivaikutteisen kosteikon perustaminen (Lnro 195B)
Ei-tuotannollisten investointien tukihakemus, Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen (Lnro 196B)