• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto
 • Talouspalvelut

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Nurkkala Olli

  palvelupäällikkö, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 OULU
  Puh. 045 6578 710

  Katso Ollin videoesittely tästä!

  - asiakastyön johtaminen
  - yrityspalvelut
  - maaseutuyrittäjyyden ja yhteistyön edistäminen
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - yritysideoiden testaus ja kehittäminen
  - talouden analysointi
  - maatilan sukupolvenvaihdokset ja luonnoskauppakirjat
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  - ELY-keskuksen Kehittämispalvelut / Analyysit

  Alatalo Heli

  kasvintuotannon ja kirjanpidon asiantuntija, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Pyhäjärven toimisto, Asematie 4 B, 86800 Pyhäsalmi
  Puh. 0500 983 634

  - verokirjanpito
  - nurmituotanto
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia; Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työtehtäviini kuuluvat viljelysuunnittelu (nurmi, viljat, öljykasvit) ja siihen liittyvät kasvustokäynnit kuten maan kasvukunto ja nurmikasvustokäynnit sekä EU-tukineuvonta ja Neuvo 2020-palvelut: ympäristö, kasvinsuojelu, kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

  Kirjanpidossa teen MVL:n mukaisia verokirjanpitoja, arvonlisäveroilmoituksia ja rakentamisen urakka- ja työntekijäilmoituksia."

  Blogit

  11.4.2019 Kesytä kuittikasa kirjanpitoaineistoksi

  Heikura Tuomo

  talousasiantuntija, Haapavesi, Oulainen, Siikalatva
  ProAgria Oulu, Haapaveden toimisto, Rynnäkkötie 1 (3. kerros), 86600 Haapavesi
  Puh. 043 825 2811

  Hurskainen Hanne

  talousasiantuntija, Haapavesi ja lähikunnat
  Puh. Vanhempainvapaalla

  - Strategia+ -konsultti: strategisen johtamisen ja yrityskokonaisuuden hallinnan konsultointi
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - kehittämiskeskustelut
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvintilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Hyry Samuli

  talousasiantuntija, Oulu
  Puh. 043 827 2998

  Katso Samulin videoesittely tästä!

  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kannattavuuskirjanpito
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - MaitoLiideri-hanke
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Luottamus asiantuntijan ja asiakkaan välillä on tärkeää. Yhteistyössä löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia eri tilanteisiin. Tiimityöhön jokainen voi tuoda omat vahvuutensa. Palkitsevaa on uuden oppiminen. Myös työskentely positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvien asiakkaiden kanssa lisää omaa motivaatiota ja työn merkityksellisyyttä.

  Kannattavuuskirjanpitoasioiden äärellä huomaa aina, miten moniulotteisesti eri tilanteet ja asiat vaikuttavat toisiinsa. Tilan kokonaisuuden hahmottaminen ja sen hallinta auttaa löytämään pullonkauloja, joihin voi yhdessä muiden asiantuntijoiden ja tilan väen kanssa pohtia ratkaisuja."

  Blogi

  24.1.2019 Maatila työnantajana – työntekijän palkkaaminen

  Kalaoja Markku

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 292 061

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Koivisto Petri

  talouden ja johtamisen asiantuntija, Oulu
  Puh. 043 826 6491

  Katso Petrin videoesittely tästä!

  - Strategia+ -konsultti
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kassabudjetointi
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - Lean ja muut johtamispalvelut
  - MaitoLiideri-hanke
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimin talousasiantuntijana Oulun ympäristössä. Tehtäviini kuuluvat pääasiassa budjetoinnit, maksuvalmiuslaskelmat, veroilmoitukset ja investointitukien haut. Maidontuotanto ja sen kannattavuuden parantaminen on erityisesti kiinnostuksen kohteeni. Parasta työssäni on toimia kehittämishaluisten yrittäjien kanssa.

  Tällä hetkellä toimenkuvaani kuuluu myös MaitoLiideri-hankkeen projektipäällikön tehtävät. Hankkeessa kehitämme yhdessä pohjoispohjalaisten maitotilojen kanssa johtamistaitoja. Olemme käyneet hakemassa johtamisosaamista aina Yhdysvalloista asti. Pyrimme löytämään käytännön työkaluja ja toimintatapoja, jotka helpottavat maitotilojen arkea ja parantavat kannattavuutta. Teen myös Lean-johtamisen palveluita kuten viikkopalaverien käyttöönottoja."

  Blogeja

  19.11.2019 Maineensa veroinen maatila
  4.9.2018 Uskalla unelmoida – ja suunnitella
  12.4.2018 Kohti onnistunutta rekrytointia
  16.10.2017 5S:llä työpisteet järjestykseen
  24.5.2017 Tilikauden mittainen matka
  8.5.2017 Talouslukuja avoimesti pienryhmässä

  Lukinmaa Vuokko

  talousasiantuntija, Oulainen
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 043 827 2995

  - asiakastyön johtaminen
  - maatilan yhtiöittäminen
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Mäkinen Janna

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 043 827 2997

  Nissinaho Satu

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 043 825 5252

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat
  - yritysneuvonta

  Ojalehto Esko

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Piippolan toimisto, Martintie 6, 92620 Piippola
  Puh. 0400 291 833

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Blogit

  12.12.2018 Suunnitteilla sukupolvenvaihdos?

  Ollikainen Heikki

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 0400 285 292

  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - perukirjat ja perinnönjaot, ositukset
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Rautiainen Anna-Maija

  maitotila- ja talousasiantuntija, Kuusamo
  ProAgria Oulu, Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
  Puh. 040 542 1762

  - kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - tuotannonohjaus
  - Karjatsekki
  - ruokinnanohjaus
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Kiinnostavinta työssäni on olla monipuolisesti mukana asiakastilojen toiminnan seurannassa ja suunnittelussa. Palkitsevinta on ratkoa yhdessä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita sekä nähdä, kun tila saavuttaa asettamansa tavoitteet. Joskus monen vuoden sitkeällä työllä. Sekä tuotannon että talouden asiantuntijana voin samalla tapaamisella tarkastella tekemisiä ja kehittämiskohteita tilan väen kanssa useammasta näkökulmasta."

  Sassali Jouni

  talousasiantuntija, Raahe, Siikajoki
  ProAgria Oulu, Raahen toimisto, Ratakatu 5, 92100 Raahe
  Puh. 0400 387 340

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - maatilojen velkaneuvonta
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Tanskanen-Niemi Saana

  talouden ja johtamisen asiantuntija, projektipäällikkö, Nivala ja lähikunnat
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 704

  - ProLiideri
  - Lean ja muut johtamispalvelut
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet

  Toimin talousasiantuntijana pääasiassa Nivalassa ja lähikunnissa. Tehtäviini kuuluvat muun muassa henkilöstöjohtamisen (HR) palvelut, maatilan johtamisosaamisen kehittäminen, Lean-menetelmien käyttöönotto, EU-tukihaut sekä MVL:n mukaiset verokirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset ja budjetoinnit.

  Olen kiinnostunut erityisesti maatilojen henkilöstöjohtamisen, talousjohtamisen ja kannattavuuden parantamisesta. Minulla on paljon käytännön osaamista maidontuotannosta. Tuotannon, talouden ja johtamisen yhdistäminen kuuluvat vahvuuksiini. Parasta työssäni on toimia kehittämishaluisten yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa tiiminä.

  Olen aktiivisesti mukana myös erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä ProLiideri-hankkeessa. ProLiiderissä keskitymme yhdessä pohjois-pohjalaisten lihanauta-, urakointi- ja perunantuotantoyritysten kanssa parantamaan yrittäjien johtamisosaamista, yritystoiminnan kannattavuutta sekä päätöksentekoa vastuullisen yritystoiminnan näkökulmasta.

  Blogit

  17.9.2020 Kasvu ja kehitys saavutetaan hyvän tiimihengen avulla
  25.5.2020 Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

  Turtinen Heikki

  talous- ja kasviasiantuntija, Ii, Oulu
  Maalismaantie 1425, 91210 Jakkukylä
  Puh. 040 567 7351

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - viljelysuunnittelu
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Tölli Lauri

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 922 102

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - EU-tukineuvonta
  - viljelysuunnittelu
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Uusitalo Tanja

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 040 762 6945

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat

  Viitala Esko

  energia- ja talousasiantuntija, Pudasjärvi, Taivalkoski, Oulu
  ProAgria Oulu, Pudasjärven toimisto, Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi
  Puh. 0400 286 033

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - EU-tukineuvonta
  - energianeuvonta ja -suunnitelmat
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Viitala Matti

  talousasiantuntija, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Haapaveden toimisto, Rynnäkkötie 1 (3. kerros), 86600 Haapavesi
  Puh. 0400 285 293

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - nurmituotanto
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Väisänen Veli

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 044 431 4355

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat