• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

  Talous ja johtaminen

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Nurkkala Olli

  palvelupäällikkö, Oulu
  ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 3. kerros, 90100 OULU
  Puh. 045 6578 710

  Katso Ollin videoesittely tästä!

  - asiakastyön johtaminen
  - yrityspalvelut
  - maaseutuyrittäjyyden ja yhteistyön edistäminen
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - yritysideoiden testaus ja kehittäminen
  - talouden analysointi
  - maatilan sukupolvenvaihdokset ja luonnoskauppakirjat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Saan tehdä monipuolista työtä maaseudun elinvoimaisuuden hyväksi yhdessä huippuammattilaisten kanssa. Työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien ihmisten kanssa tapaamiset ovat tärkeä osa työtäni ja jokaisella kerralla oppii myös uutta. Tiimityöllä saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Yhdessä pohtien vaikeatkin asiat saadaan yleensä sujumaan."

  Alatalo Heli

  kasvintuotannon ja kirjanpidon asiantuntija, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Pyhäjärven toimisto, Asematie 4 B, 86800 Pyhäsalmi
  Puh. 0500 983 634

  - verokirjanpito
  - nurmituotanto
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia; Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työtehtäviini osana viljelyn kehittämisohjelmaa kuuluvat viljelysuunnittelu (nurmi, viljat, öljykasvit) ja siihen liittyvät kasvustokäynnit kuten maan kasvukunto ja nurmikasvustokäynnit sekä EU-tukineuvonta ja Neuvo-palvelut: ympäristö, kasvinsuojelu, kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Teen myös MVL:n mukaisia verokirjanpitoja, arvonlisäveroilmoituksia ja rakentamisen urakka- ja työntekijäilmoituksia.

  Innostan asiakkaita toimittamaan veroaineistojaan tallennettaviksi mielellään vaikka kuukausittain. Asiakkaat, jotka ovat ottaneet tämän toimintatavan käyttöön, ovat olleet tyytyväisiä. Tiloilla ollaan tietoisia omasta taloudesta, jolloin pystyy toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

  Viljelyn kehittämisohjelmassa teen viljelysuunnitelmia tasaiseen tahtiin. On mahtavaa, kun asiakas haluaa kokeilla jotakin uutta kasvia tai menetelmää. Silloin innostun etsimään tietoa eri lähteistä ja samalla opin itsekin uutta. Työssä motivoi aina myös viljelijän havainto, että perusasiat ovat tärkeitä, eivätkä muutu, vaikka mitä uutta tulisi auringon alle.

  Pitkän linjan asiantuntijana olen saanut mahdollisuuden suuntautua töihin, jotka kiinnostavat minua eniten. Erityisesti nuoret työkaverit tuovat mukanaan uusia raikkaita näkemyksiä ja pitävät kiinni ajassa. Asiakkaat monine tarpeineen haastavat hankkimaan lisää tietoa ja siinä samalla huomaa oppivansa koko ajan uutta.

  Uuden oppiminen ja toimiminen yhdessä työkavereiden kanssa asiakkaiden parhaaksi – se on huippujuttu. Onnistumme yhdessä!"

  Blogit

  11.4.2019 Kesytä kuittikasa kirjanpitoaineistoksi

  Flankkila Tea

  talousasiantuntija
  Puh. 050 468 1416

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - talouden analysointi
  - liiketoimintasuunnitelmat

  ”Lypsykarjatilan kasvattina maaseudun asiat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Suunta vei tämän myötä agrologiopintoihin, ja valmistumisen jälkeen työskentelin pari vuotta rahoitusalalla maaseutu- ja maatilayritysten parissa. Neuvonta-alan työssä motivoi ja palkitsee yrityksien liiketoiminnan kehittäminen asiakkaan kanssa laaja-alaisesti useiden eri ammattilaisten voimin. Joka päivä on mahdollista oppia jotain uutta!

  Toimin sekä Pohjois-Pohjanmaan että Lapin alueella.”

  Heikura Tuomo

  talousasiantuntija, Oulu
  ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
  Puh. 043 825 2811

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kassabudjetointi
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo: Energia
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  - Neuvo: Ympäristö

  ”Talousasiantuntijan työssä parasta ja palkitsevinta on auttaa asiakasta – hakea ja löytää yhdessä vastauksia ja ratkaisuja hänen haasteisiinsa.

  Tässä työssä on mahdollisuus kehittyä ja oppia koko ajan uutta, sillä työpäivät ja -tehtävät sekä asiakkaiden tilanteet ovat erilaisia. Yksi esimerkki uuden oppimisesta ovat olleet maatilan osakeyhtiöittämisessa tarvittavat monenlaiset talouteen, investointeihin ja ympäristölupaan liittyvät laskelmat."

  Huusko Jussi

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 041 731 0534

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - liiketoimintasuunnitelmat

  "Työnkuvaani kuuluvat maatalouden tuloverolain (MVL) mukaiset verokirjanpidot, tilinpäätökset ja veroilmoitukset.  Lisäksi teen maksatushakemuksia ja liiketoimintasuunnitelmia.

  Olen kiinnostunut maatilojen talouden hallinnasta sekä siinä apuna käytettävistä työkaluista ja mittareista. Esimerkiksi budjetoinnilla saadaan käsitys kuukausitasolla tilan tuloista, menoista ja maksuvalmiudesta. Tämä auttaa yrittäjää varautumaan, ennakoimaan ja suunnittelemaan muun muassa mahdollisten investointien ajankohtaa.

  Työssäni minua motivoivat erilaiset haasteet, joihin etsimme ratkaisua yhdessä asiakkaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Parasta on uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen, yksikään työpäivä ei ole samanlainen. On hienoa saada olla motivoituneiden yrittäjien apuna luomassa heidän tilansa kasvutarinaa."

  Hyry Samuli

  talousasiantuntija, Oulu
  ProAgria Oulu, Kempeleen toimisto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
  Puh. 043 827 2998

  Katso Samulin videoesittely tästä!

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - kannattavuuskirjanpito
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tuet
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Luottamus asiantuntijan ja asiakkaan välillä on tärkeää. Yhteistyössä löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia eri tilanteisiin. Tiimityöhön jokainen voi tuoda omat vahvuutensa. Palkitsevaa on uuden oppiminen. Myös työskentely positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvien asiakkaiden kanssa lisää omaa motivaatiota ja työn merkityksellisyyttä.

  Kannattavuuskirjanpitoasioiden äärellä huomaa aina, miten moniulotteisesti eri tilanteet ja asiat vaikuttavat toisiinsa. Tilan kokonaisuuden hahmottaminen ja sen hallinta auttaa löytämään pullonkauloja, joihin voi yhdessä muiden asiantuntijoiden ja tilan väen kanssa pohtia ratkaisuja."

  Blogi

  24.1.2019 Maatila työnantajana – työntekijän palkkaaminen

  Kalaoja Markku

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 292 061

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  ”Tykkään työssäni eniten siitä, kun asiakkaan ongelmaan löytyy yhdessä hänen työtään helpottava ratkaisu.

  Kirjanpito on talouden kivijalka, joka auttaa varautumaan myös muutoksiin ja riskeihin. Välitilinpäätös loka–marraskuussa helpottaa veroilmoituksen ja tilinpäätöksen tekoa, ja varmistaa, että verotettava tulo pysyy vuosittain tasaisena."

  Kivioja Marja

  talousasiantuntija, KLT, Oulainen, Kalajoki
  ProAgria Oulu Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen Kalajoen toimisto, Kalajoentie 39 L1, 85100 Kalajoki
  Puh. 050 476 1917

  "Työpäiväni täyttyvät yhtiömuotoisten yritysten ja maatilojen kirjanpidoista, palkanlaskennasta ja tilinpäätöksistä. Työni koostuu myös monista muista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tarvittavista palveluista.

  Autan maaseudun yrittäjiä hahmottamaan ja ymmärtämään oman taloutensa tilaa, missä mennään ja miten eteenpäin. On motivoivaa, kun pystyy tuomaan avun yrittäjän tarpeeseen yhdessä huipputiimin kanssa.

  Tässä hetkessä ja vaikeista tilanteista huolimatta haluan välittää kaikille sinnikkyyttä seurata ja suunnitella omaa taloutta. Sen avulla voi ottaa tulevan vastaan tietoisempana asioista ja miettiä omat askelmerkit eri tilanteisiin valmiiksi."

  Lukinmaa Vuokko

  talouden ja yhtiöittämisen asiantuntija, Oulainen
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 043 827 2995

  - asiakastyön johtaminen
  - maatilan yhtiöittäminen
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työssäni minua innostaa oppia jatkuvasti uutta ja rikkoa omaa mukavuusaluettani.  Yhteistyö kollegoiden ja yrittäjien kanssa on tämän työn suola, miksei sokerikin.

  Syy- ja seuraussuhteet yrityksen hoidossa ovat aina inhimillisten tekijöiden takana, joten minua motivoi laajempi pohdinta kuin vain kertapuraisulla tehty ratkaisu yrityksen strategian ja vision valinnassa."

  Mäkinen Janna

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 043 827 2997

  - kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - palkat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Verotus saattaa olla asiakkaani inhokki, mutta itselleni se on intohimo ja lähellä sydäntä. Tykkään pohtia yrittäjien kanssa haastavia asioita ja hakea niihin ratkaisuja. Lopputuloksen tulee olla lain mukaan oikea, mutta myös yrittäjän edun mukaista ja järkevää. Näin syntyy kaikkia tyydyttävä lopputulos. Pyrin siihen, että asiat hoidetaan kerralla oikein, mikä säästää myös asiakkaan kustannuksia.

  Monipuolisen työni osa-alueita ovat myös kirjanpito ja kassabudjetointi. Mietimme yrittäjän kanssa yhteistuumin, mistä tilan tulot muodostuvat ja miten menoja saataisiin sellaiseen kuosiin, että rahat riittävät koko vuodeksi. Neuvo-rahaa hyödynnämme pohdinnoissa ja suunnittelussa aina kun mahdollista.

  Työhöni kuuluu myös asiakkaan puolesta laskujen tekemistä, verohallinnon kyselykirjeisiin vastaamista, kiinteistöverojen korjaamista ja paljon ohjaustyötä. Lasken myös luovutusvoittoja, kun tilat myyvät peltoja ja muuta omaisuutta."

  Niskanen Jeremias

  talousasiantuntija
  ProAgria Oulu, Kempeleen toimisto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
  Puh. 041 731 0890

  - Muutos-hanke

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kannattavuuskirjanpito
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus

  "Toimin tällä hetkellä maatalouden tuloverolain parissa ja teen kirjanpitoja, tilinpäätöksiä ja veroilmoituksia. Vastaan myös kannattavuuskirjanpidosta ja kasvinsuojeluruiskujen testauksista.

  Olen aina ollut kiinnostunut taloudesta ja sen toiminnasta. Pyrin kehittämään osaamistani jatkuvasti seuraamalla alaa maatalouden markkinatilanteista sijoitusmarkkinoihin. Työssäni minua motivoi asiakkaiden kanssa toimiminen. Omaa osaamista kehittää valtavasti erilaisilla tiloilla käyminen ja yrittäjien kanssa keskustelu. Maa- ja metsätaloudesta minulla on runsaasti käytännön työkokemusta ja se auttaa paljon myös talousasiantuntijan työssä.

  Esimerkiksi kannattavuuskirjanpito on maatiloille oiva apuväline tilan kokonaisvaltaiseen talouden seurantaan ja vertailuun. Lisäksi palvelu on täysin maksuton viljelijöille."

  Nissinaho Satu

  tilipalveluasiantuntija, KLT, Oulu
  ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 3. kerros, 90100 Oulu
  Puh. 043 825 5252

  - evl-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat
  - yrityspalvelut
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  ”Tarjoamme tilitoimistopalveluja ja sähköistä taloushallintoa kaikenkokoisille maaseudun yrityksille ja maatiloille. Kirjanpidon, verotuksen ja tilipäätösten lisäksi palvelujamme ovat muun muassa palkanlaskenta ja laskutus, budjetointi sekä tulosten analysointi. Tarvittaessa yrityksen tukena ovat yritys- ja talousasiantuntijamme, joilla on vahva maatilojen ja maaseutuyritysten tuotannon ja talouden ymmärrys.

  Tässä työssä palkitsee ja tuottaa iloa asioiden pohdiskelu ja hyvä yhteistyö yrittäjien kanssa.”

  Oja Kristiina

  tilipalveluasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 050 310 6640
  • MVL kirjanpito ja tilinpäätös
  • EVL kirjanpito ja tilinpäätös
  • Maksatushakemukset

  Ojalehto Esko

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Piippolan toimisto, Martintie 6, 92620 Piippola
  Puh. 0400 291 833

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Vaikka työ on muuttunut kokonaisvaltaisesti vuosikymmenien aikana, sukupolvenvaihdos pysyy aina yhtä suurena päätöksenä ja muutoksena yrittäjälle ja jatkajalle.

  Talous ja korkeat kustannukset koettelevat maatilayrityksiä, ja monella ovat keinot vähissä. Tämä aika vaatii yritykseltä omaa strategiaa sekä ennakointia ja varautumista riskeihin. Mutu ei enää riitä. Pitkän tähtäimen suunnittelu ja laskenta ovat avainasioita."

  Blogit

  12.12.2018 Suunnitteilla sukupolvenvaihdos?

  Ollikainen Heikki

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 0400 285 292

  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - perukirjat ja perinnönjaot, ositukset
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Pikkarainen Saana

  talousasiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 041 731 4779

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - evl-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat
  - yrityspalvelut
  - kassabudjetointi
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Minua motivoi työssäni uuden oppiminen, itseni haastaminen ja siinä onnistuminen sekä yhteistyö asiakkaiden kanssa.

  Yhä useampi yritys siirtyy sähköiseen taloushallintoon ja kirjanpitoon. Sen avulla kirjanpito pysyy päivittäin ajantasalla. Verkkolaskut tulevat aina samaan paikkaa ja suoraan kirjanpito-ohjelmaan. Kirjanpidosta näkee suoraan, mistä kulut muodostuvat. Kiireen keskellä yksikään lasku ei jää sohvan väliin tai joudu hukkaan. Turha paperien pyörittely jää pois."

  Rautiainen Anna-Maija

  talouden ja kasvintuotannon asiantuntija, Kuusamo
  ProAgria Oulu, Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
  Puh. 040 542 1762

  - kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinviljelyn tuotantokustannukset
  - EU-tuet
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Kiinnostavinta työssäni on olla monipuolisesti mukana asiakastilojen toiminnan seurannassa ja suunnittelussa. Palkitsevinta on ratkoa yhdessä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita sekä nähdä, kun tila saavuttaa asettamansa tavoitteet. Joskus monen vuoden sitkeällä työllä. Sekä tuotannon että talouden asiantuntijana voin samalla tapaamisella tarkastella tekemisiä ja kehittämiskohteita tilan väen kanssa useammasta näkökulmasta."

  Sassali Jouni

  talousasiantuntija, Raahe, Siikajoki
  ProAgria Oulu, Raahen toimisto, Ratakatu 5, 92100 Raahe
  Puh. 0400 387 340

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - maatilojen velkaneuvonta
  - Neuvo-palvelut: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Tanskanen-Niemi Saana

  talouden ja johtamisen asiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 704
   
  "Työkenttääni kuuluvat johtamisosaamisen, henkilöstöjohtamisen ja yritystoiminnan kokonaisuuden kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa. Työtehtäviäni ovat esimerkiksi talouden ja johtamisen konsultointi (henkilöstöjohtaminen, strategia, visiointi) sekä MVL:n mukaiset verokirjanpidot ja -ilmoitukset ja tilinpäätökset, myös osana sähköistä taloushallintoa.
   
  Työni on jatkuvasti uuden oppimista sekä kehittämistä tiiminä yhdessä yrittäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, asiakkaan tarpeet huomioiden. Tuotannon, talouden ja johtamisen yhdistäminen kuuluvat vahvuuksiini, erityisesti maidontuotantotiloilla.
   
  Kasvavan ja kehittyvän yrityksen tärkein voimavara on yrityksessä työskentelevät ihmiset. Pidän eri asioiden pallottelusta ja asioiden pohtimisesta ääneen yhdessä yrittäjien ja työntekijöiden kanssa, oli sitten kyse haasteen ratkaisemisesta tai tulevaisuuden unelmien toteuttamisesta."

  Blogit

  17.9.2020 Kasvu ja kehitys saavutetaan hyvän tiimihengen avulla
  25.5.2020 Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

  Tölli Lauri

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 922 102

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - EU-tuet
  - viljelysuunnittelu
  - Neuvo: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimin talousasiantuntijana Oulun eteläisellä alueella. Keskeisiä työtehtäviäni ovat maatilojen maksuvalmius- ja investointilaskelmat liiketoimintasuunnitelmineen, sukupolvenvaihdokset sekä vero- ja EU-tukineuvonta. Työnkuvani on laaja, mutta samalla siinä pääsee hyvin sisälle maatilayritysten kokonaistilanteeseen.

  Parasta työssäni on onnistumisen ilo yhdessä asiakkaiden kanssa, kun esimerkiksi investointi tai maatilakauppa toteutuu."

  Uusitalo Tanja

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
  Puh. 040 762 6945

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  ”Sähköiset tilipalvelut kiinnostavat yhä useampaa yritystä: taloushallinnon pitää hoitua yrittäjän arjessa helposti. Tilitoimistomme on ottanut käyttöön uuden sähköisen Procountor-kirjanpito-ohjelman, josta asiakkaat ovat tykänneet.

  Työssäni tuottaa iloa ja palkitsee työkavereiden tuki ja hyvä yhteishenki.”

  Viitala Esko

  energia- ja talousasiantuntija, Pudasjärvi, Taivalkoski, Oulu
  ProAgria Oulu, Oikopolku 4 B1, 93100 Pudasjärvi
  Puh. 0400 286 033

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - EU-tukineuvonta
  - energianeuvonta ja -suunnitelmat
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  - Neuvo: Ympäristö
  - Neuvo: Energia

  "Toimin energia- ja talousasiantuntijana Pudasjärven, Taivalkosken ja Oulun seudulla. Energiakustannukset ovat merkittävä kuluerä maatiloilla, niinpä energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Laadin maatilan energiasuunnitelmia, jotka ovat merkittävin työkalu energiatehokkuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
   
  Talousasiantuntijana pääsen kehittämään tilojen kannattavuutta laatiessani liiketoimintasuunnitelmia sukupolvenvaihdoksiin ja erilaisiin investointeihin. Sukupolvenvaihdosneuvonnassa tilan asioita mietitään sekä jatkajan että luopujan kannalta. Yritystoiminnan luovutus tilanpidon jatkajalle on usein sukupolven merkittävimpiä asioita, ja mietittävää on paljon. Kirjanpito ja verotus pitää olla kunnossa, jotta yritystoiminnassa voi menestyä. Koen varsinkin nämä osa-alueet omaksi vahvuudekseni."

  Blogit

  Viitala Matti

  talousasiantuntija, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Haapaveden toimisto, Rynnäkkötie 1 (3. kerros), 86600 Haapavesi
  Puh. 0400 285 293

  - kirjanpito ja verotus
  - tulos- ja tilinpäätösanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työssäni etsin asiakkaiden kanssa ratkaisuja heidän maatilansa taloudellisiin haasteisiin ja tavoitteisiin. Ratkaisun löytäminen vaatii monesti aikaa ja harkintaa. Tukenani ovat niin työkaverit kuin sidosryhmätkin - tiimityö tuottaa tuloksia.

  Parasta työssäni ovat sekä työyhteisöni huippuasiantuntijat että mielenkiintoiset asiakkaat. Heidän kanssaan on turvallista heittäytyä ulos omalta mukavuusalueeltaan ja oppia uutta. Uuden oppiminen palkitsee ja auttaa jaksamaan. Jokainen päivä on mahdollisuus."