• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

  Talous ja johtaminen

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Nurkkala Olli

  palvelupäällikkö, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 OULU
  Puh. 045 6578 710

  Katso Ollin videoesittely tästä!

  - asiakastyön johtaminen
  - yrityspalvelut
  - maaseutuyrittäjyyden ja yhteistyön edistäminen
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - yritysideoiden testaus ja kehittäminen
  - talouden analysointi
  - maatilan sukupolvenvaihdokset ja luonnoskauppakirjat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Alatalo Heli

  kasvintuotannon ja kirjanpidon asiantuntija, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Pyhäjärven toimisto, Asematie 4 B, 86800 Pyhäsalmi
  Puh. 0500 983 634

  - verokirjanpito
  - nurmituotanto
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia; Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työtehtäviini kuuluvat viljelysuunnittelu (nurmi, viljat, öljykasvit) ja siihen liittyvät kasvustokäynnit kuten maan kasvukunto ja nurmikasvustokäynnit sekä EU-tukineuvonta ja Neuvo-palvelut: ympäristö, kasvinsuojelu, kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

  Kirjanpidossa teen MVL:n mukaisia verokirjanpitoja, arvonlisäveroilmoituksia ja rakentamisen urakka- ja työntekijäilmoituksia."

  Blogit

  11.4.2019 Kesytä kuittikasa kirjanpitoaineistoksi

  Heikura Tuomo

  talousasiantuntija, Haapavesi, Oulainen, Siikalatva
  ProAgria Oulu, Haapaveden toimisto, Rynnäkkötie 1 (3. kerros), 86600 Haapavesi
  Puh. 043 825 2811

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kassabudjetointi
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo: Energia
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  - Neuvo: Ympäristö

  ”Talousasiantuntijan työssä parasta ja palkitsevinta on auttaa asiakasta – hakea ja löytää yhdessä vastauksia ja ratkaisuja hänen haasteisiinsa.

  Tässä työssä on mahdollisuus kehittyä ja oppia koko ajan uutta, sillä työpäivät ja -tehtävät sekä asiakkaiden tilanteet ovat erilaisia. Yksi esimerkki uuden oppimisesta ovat olleet maatilan osakeyhtiöittämisessa tarvittavat monenlaiset talouteen, investointeihin ja ympäristölupaan liittyvät laskelmat."

  Huusko Jussi

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 041 731 0534

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - liiketoimintasuunnitelmat

  "Työnkuvaani kuuluvat maatalouden tuloverolain (MVL) mukaiset verokirjanpidot, tilinpäätökset ja veroilmoitukset.  Lisäksi teen maksatushakemuksia ja liiketoimintasuunnitelmia.

  Olen kiinnostunut maatilojen talouden hallinnasta sekä siinä apuna käytettävistä työkaluista ja mittareista. Esimerkiksi budjetoinnilla saadaan käsitys kuukausitasolla tilan tuloista, menoista ja maksuvalmiudesta. Tämä auttaa yrittäjää varautumaan, ennakoimaan ja suunnittelemaan muun muassa mahdollisten investointien ajankohtaa.

  Työssäni minua motivoivat erilaiset haasteet, joihin etsimme ratkaisua yhdessä asiakkaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Parasta on uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen, yksikään työpäivä ei ole samanlainen. On hienoa saada olla motivoituneiden yrittäjien apuna luomassa heidän tilansa kasvutarinaa."

  Hyry Samuli

  talousasiantuntija, Oulu
  ProAgria Oulu, Kempeleen toimisto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
  Puh. 043 827 2998

  Katso Samulin videoesittely tästä!

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kannattavuuskirjanpito
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tuet
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - Neuvo-palvelut: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Luottamus asiantuntijan ja asiakkaan välillä on tärkeää. Yhteistyössä löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia eri tilanteisiin. Tiimityöhön jokainen voi tuoda omat vahvuutensa. Palkitsevaa on uuden oppiminen. Myös työskentely positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvien asiakkaiden kanssa lisää omaa motivaatiota ja työn merkityksellisyyttä.

  Kannattavuuskirjanpitoasioiden äärellä huomaa aina, miten moniulotteisesti eri tilanteet ja asiat vaikuttavat toisiinsa. Tilan kokonaisuuden hahmottaminen ja sen hallinta auttaa löytämään pullonkauloja, joihin voi yhdessä muiden asiantuntijoiden ja tilan väen kanssa pohtia ratkaisuja."

  Blogi

  24.1.2019 Maatila työnantajana – työntekijän palkkaaminen

  Kalaoja Markku

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 292 061

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Koivisto Petri

  talouden ja johtamisen asiantuntija, Oulu
  Puh. 043 826 6491

  Katso Petrin videoesittely tästä!

  - strategiakonsultti
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - kassabudjetointi
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - Lean ja muut johtamispalvelut
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Tehtäviini kuuluvat investointisuunnitelmat ja muut laskelmat, maatalouden kirjanpidot ja tilinpäätökset sekä johtamisen palvelut. Strategiakonsulttina teen strategiatyötä kaikenlaisten yrityksien kanssa. Tuotantosuunnista maidontuotanto on minulle tutuin, mutta teen töitä hyvin erilaisten maatilojen kanssa. Koulutan opiskelijoita, maatalousyrittäjiä ja muita sidosryhmiä erilaisista talouden teemoista. Hankkeet ovat osa työnkuvaani, ja olen mukana digitalisaatioon ja johtamiseen liittyvissä hankkeissa.

  Vahvuuteni on hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla selviän kiperistäkin tilanteista. Parasta työssäni on etsiä ratkaisuja yhdessä yrittäjien kanssa siihen, kuinka tulevaisuuden haasteisiin vastataan. Pienryhmät on hyvä ja kannustava tapa kehittää itseä ja omaa yritystä muiden yrittäjien kanssa yhdessä. Pienryhmien vetäminen on minulle mieleistä työtä. Ryhmiä voidaan koota eri teemojen ympärille aina tarvittaessa.

  Ole yhteydessä niin etsitään paras ratkaisu yrityksesi kehittämiseksi!"

  Blogit

  26.10.2020 Satoiko laariin vai sen ohi – analyysiä ja keskustelua
  19.11.2019
  Maineensa veroinen maatila

  4.9.2018 Uskalla unelmoida – ja suunnitella
  12.4.2018 Kohti onnistunutta rekrytointia
  16.10.2017 5S:llä työpisteet järjestykseen
  24.5.2017 Tilikauden mittainen matka
  8.5.2017 Talouslukuja avoimesti pienryhmässä

  Podcastit

  Lukinmaa Vuokko

  talousasiantuntija, Oulainen
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 043 827 2995

  - asiakastyön johtaminen
  - maatilan yhtiöittäminen
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työssäni minua innostaa oppia jatkuvasti uutta ja rikkoa omaa mukavuusaluettani.  Yhteistyö kollegoiden ja yrittäjien kanssa on tämän työn suola, miksei sokerikin.

  Syy- ja seuraussuhteet yrityksen hoidossa ovat aina inhimillisten tekijöiden takana, joten minua motivoi laajempi pohdinta kuin vain kertapuraisulla tehty ratkaisu yrityksen strategian ja vision valinnassa."

  Mäkinen Janna

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 043 827 2997

  - kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - palkat
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Verotus saattaa olla asiakkaani inhokki, mutta itselleni se on intohimo ja lähellä sydäntä. Tykkään pohtia yrittäjien kanssa haastavia asioita ja hakea niihin ratkaisuja. Lopputuloksen tulee olla lain mukaan oikea, mutta myös yrittäjän edun mukaista ja järkevää. Näin syntyy kaikkia tyydyttävä lopputulos. Pyrin siihen, että asiat hoidetaan kerralla oikein, mikä säästää myös asiakkaan kustannuksia.

  Monipuolisen työni osa-alueita ovat myös kirjanpito ja kassabudjetointi. Mietimme yrittäjän kanssa yhteistuumin, mistä tilan tulot muodostuvat ja miten menoja saataisiin sellaiseen kuosiin, että rahat riittävät koko vuodeksi. Neuvo-rahaa hyödynnämme pohdinnoissa ja suunnittelussa aina kun mahdollista.

  Työhöni kuuluu myös asiakkaan puolesta laskujen tekemistä, verohallinnon kyselykirjeisiin vastaamista, kiinteistöverojen korjaamista ja paljon ohjaustyötä. Lasken myös luovutusvoittoja, kun tilat myyvät peltoja ja muuta omaisuutta."

  Niskanen Jeremias

  talousasiantuntija
  ProAgria Oulu, Kempeleen toimisto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
  Puh. 041 731 0890

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kannattavuuskirjanpito
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus

  Nissinaho Satu

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 043 825 5252

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat
  - yrityspalvelut

  Ojalehto Esko

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Piippolan toimisto, Martintie 6, 92620 Piippola
  Puh. 0400 291 833

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Blogit

  12.12.2018 Suunnitteilla sukupolvenvaihdos?

  Ollikainen Heikki

  SPV- ja talousasiantuntija, koko ProAgria Oulun alue
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 0400 285 292

  - sukupolvenvaihdokset, luonnoskauppakirjat
  - perukirjat ja perinnönjaot, ositukset
  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Rasi Kaisu

  talouden ja johtamisen asiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 041 731 0739

  - ProLiideri
  - maatilan kirjanpito ja verotus

  "Aloitin toukokuun alussa työt ProAgria Oulun talouden ja johtamisen asiantuntijana sekä ProLiideri-hankkeen projektipäällikkönä. Toimipisteeni on pääasiassa Nivalassa.

  Olen agrologi ja lisäksi valmistun pian Helsingin yliopistosta agronomiksi. Pääaineenani on ollut kotieläinten ravitsemustiede. Eläinten lisäksi talous- ja johtamisasiat ovat aina kiinnostaneet minua. Kotonani on kehittyvä lypsykarjatila, jonka toiminnassa olen ollut jo pitkään aktiivisesti mukana opiskelujen ja töiden ohella.

  Odotan innolla, että pääsen Proliideri-hankkeessa työskentelemään eteenpäin suuntautuvien ja kehittävien yrittäjien kanssa - oppimaan itsekin uutta taloudesta, johtamisesta ja vastuullisuudesta."

  Rautiainen Anna-Maija

  talouden ja kasvintuotannon asiantuntija, Kuusamo
  ProAgria Oulu, Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
  Puh. 040 542 1762

  - kirjanpito ja verotus
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinviljelyn tuotantokustannukset
  - EU-tuet
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Kiinnostavinta työssäni on olla monipuolisesti mukana asiakastilojen toiminnan seurannassa ja suunnittelussa. Palkitsevinta on ratkoa yhdessä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita sekä nähdä, kun tila saavuttaa asettamansa tavoitteet. Joskus monen vuoden sitkeällä työllä. Sekä tuotannon että talouden asiantuntijana voin samalla tapaamisella tarkastella tekemisiä ja kehittämiskohteita tilan väen kanssa useammasta näkökulmasta."

  Sassali Jouni

  talousasiantuntija, Raahe, Siikajoki
  ProAgria Oulu, Raahen toimisto, Ratakatu 5, 92100 Raahe
  Puh. 0400 387 340

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - maatilojen velkaneuvonta
  - Neuvo-palvelut: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Tanskanen-Niemi Saana

  talouden ja johtamisen asiantuntija, projektipäällikkö, Nivala ja lähikunnat
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 704
  - Neuvo: Kiky

  Toimin talousasiantuntijana pääasiassa Nivalassa ja lähikunnissa. Tehtäviini kuuluvat muun muassa henkilöstöjohtamisen (HR) palvelut, maatilan johtamisosaamisen kehittäminen, Lean-menetelmien käyttöönotto, EU-tukihaut sekä MVL:n mukaiset verokirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset ja budjetoinnit.

  Olen kiinnostunut erityisesti maatilojen henkilöstöjohtamisen, talousjohtamisen ja kannattavuuden parantamisesta. Minulla on paljon käytännön osaamista maidontuotannosta. Tuotannon, talouden ja johtamisen yhdistäminen kuuluvat vahvuuksiini. Parasta työssäni on toimia kehittämishaluisten yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa tiiminä.

  Olen aktiivisesti mukana myös erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä ProLiideri-hankkeessa. ProLiiderissä keskitymme yhdessä pohjois-pohjalaisten lihanauta-, urakointi- ja perunantuotantoyritysten kanssa parantamaan yrittäjien johtamisosaamista, yritystoiminnan kannattavuutta sekä päätöksentekoa vastuullisen yritystoiminnan näkökulmasta.

  Blogit

  17.9.2020 Kasvu ja kehitys saavutetaan hyvän tiimihengen avulla
  25.5.2020 Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

  Tölli Lauri

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 922 102

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - EU-tuet
  - viljelysuunnittelu
  - Neuvo: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimin talousasiantuntijana Oulun eteläisellä alueella. Keskeisiä työtehtäviäni ovat maatilojen maksuvalmius- ja investointilaskelmat liiketoimintasuunnitelmineen, sukupolvenvaihdokset sekä vero- ja EU-tukineuvonta. Työnkuvani on laaja, mutta samalla siinä pääsee hyvin sisälle maatilayritysten kokonaistilanteeseen.

  Parasta työssäni on onnistumisen ilo yhdessä asiakkaiden kanssa, kun esimerkiksi investointi tai maatilakauppa toteutuu."

  Uusitalo Tanja

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 040 762 6945

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat

  Viitala Esko

  energia- ja talousasiantuntija, Pudasjärvi, Taivalkoski, Oulu
  ProAgria Oulu, Pudasjärven toimisto, Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi
  Puh. 0400 286 033

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - EU-tukineuvonta
  - energianeuvonta ja -suunnitelmat
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimin energia- ja talousasiantuntijana Pudasjärven, Taivalkosken ja Oulun seudulla. Energiakustannukset ovat merkittävä kuluerä maatiloilla, niinpä energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Laadin maatilan energiasuunnitelmia, jotka ovat merkittävin työkalu energiatehokkuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
   
  Talousasiantuntijana pääsen kehittämään tilojen kannattavuutta laatiessani liiketoimintasuunnitelmia sukupolvenvaihdoksiin ja erilaisiin investointeihin. Sukupolvenvaihdosneuvonnassa tilan asioita mietitään sekä jatkajan että luopujan kannalta. Yritystoiminnan luovutus tilanpidon jatkajalle on usein sukupolven merkittävimpiä asioita, ja mietittävää on paljon. Kirjanpito ja verotus pitää olla kunnossa, jotta yritystoiminnassa voi menestyä. Koen varsinkin nämä osa-alueet omaksi vahvuudekseni."

  Viitala Matti

  talousasiantuntija, Haapavesi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Haapaveden toimisto, Rynnäkkötie 1 (3. kerros), 86600 Haapavesi
  Puh. 0400 285 293

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - nurmituotanto
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo-palvelut: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Väisänen Veli

  tilipalveluasiantuntija, Oulu
  PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu
  Puh. 044 431 4355

  - EVL-yritykset ja yhtiömuotoiset maatilat