• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

  Oulun Kalatalouskeskus

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Tahkola Heikki

  toiminnanjohtaja, Kuusamo
  Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
  Puh. 040 747 7652

  - kalatalouden neuvonta ja kehittäminen
  - kalavesien osakaskuntatoiminnan ohjaus
  - edunvalvonta
  - kalatalouden ja vesistöjen konsultointi
  - alueelliset hankkeet
  - kalastajien EU-tukineuvonta

  "Työtehtäviini kuuluvat muun muassa osakaskunta- ja kalatalousalueneuvonta, kalavesien hoitotyöt, koekalastukset, virtavesikunnostukset, kalankäsittely ja jalostusnäytöstapahtumat sekä erilaiset nuorisotapahtumat.

  Olen tehnyt osakaskunnille ja kyläyhdistyksille virtavesien inventointeja, laatinut kunnostussuunnitelmia, valvonut varsinaisten kunnostustöiden tekoa sekä auttanut ja opastanut eri rahoitusmuotojen selvityksissä.

  Olen toiminut myös useissa kalavesien ja ympäristön hoitoon, kalastusmatkailun kehittämiseen ja kotimaisen kalan menekin edistämiseen liittyvissä EU-hankkeissa yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

  Vapaa-ajalla kalastan mieluiten verkoilla ja katiskoilla ja tykkään kokkailla erilaisia kalaruokia varsinkin ahvenesta, siiasta, muikusta ja hauesta. Sesonkikaloina pyrin hyödyntämään myös särjet ja mateet."

  Blogit

  23.8.2021 Virtavesikunnostusta talkoilla
  14.4.2020 Käyttö- ja hoitosuunnitelmille odotettu jatkoaika

  Tuukkanen Jarmo

  kalatalousneuvoja, Kuusamo
  Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
  Puh. 045 6578 709

  - kalatalouden neuvonta ja kehittäminen

  Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu isona osana osakaskuntien neuvonta ja tiedotus erilaisista kalavedenhoitoon ja kalastuksen järjestämiseen liittyvistä asioista, esimerkkinä kalastusalueiden lopettaminen ja uusien kalatalousaluiden toiminnan käynnistäminen.

  Työni innoittajana ovat tietenkin kalat ja niiden hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Jotta kalat voivat hyvin, on koko ympäröivän vesiluonnon voitava hyvin. Paras palkinto työstä tulee usein vasta vuosien päästä tyytyväisiltä vesialueen omistajilta, jotka kertovat, kuinka yhdessä tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet koko vesistön tilannetta. Monesti pienistä ja näkymättömistä toimista syntyy lopputuloksena hyvinvoivia kalakantoja. Pienet toimet - suuret lopputulokset!

  Vesistöjen tilasta kannetaan huolta ja niiden hyvinvointiin ollaan valmiita panostamaan nyt ja tulevaisuudessa. Vesiluonto on osa suomalaista identiteettiä, ja kuten hyvin tunnetaan ja tiedetään, kalat asuu vedessä.”