• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

  Kotieläintuotanto – maito, naudanliha, lammas

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Hallivuori Virva

  myyntipäällikkö, palvelupäällikkö
  Oulu
  Puh. 0400 953 623

  "Palvelupäällikkönä tehtäviini kuuluvat kotieläintilojen asiakkaiden tarpeita vastaavien palvelujen kehittäminen yhdessä valtakunnallisen kotieläinryhmän kanssa ja kotieläinpalveluiden laadun seuranta alueellamme. Toimin palveluryhmässämme aktiivisesti ruokinnan osaamisen kehittäjänä ja tukena asiakastyössä.

  Toimin johtoryhmän jäsenenä ja työskentelen alueellisen maitovaliokuntamme kanssa. Olen kiinnostunut osaamisen ja palveluiden kehittämisestä omassa maakunnassamme ja osallistun valtakunnalliseen osaamisen kehittäjien työryhmään.

  Asiakastyötä teen mielelläni maitotilojen johtamiseen liittyvissä asioissa, vasikoiden, hiehojen ja lehmien ruokintaan ja ruokinnan toteutukseen liittyvien haasteiden parissa sekä  säilörehun ruokinnallisen ja säilönnällisen laadun kehittämisessä."

  Blogit

  Heikkilä Hanna

  maidontuotannon asiantuntija
  Rovaniemi
  Puh. 050 349 7053

  "Työtehtäviini kuuluvat muun muassa ruokinnanohjaus ja Neuvo Tuotantoeläimet -palvelut. Asiantuntijana olen kiinnostunut kehittämään eläinten hyvinvointia ja ruokintaa sekä sitä kautta vaikuttamaan positiivisesti tilan tuotantoon ja talouteen. Myös ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni.

  Toimin Rovaniemeltä käsin koko Pohjois-Suomen alueella."

  Huhtamäki Irma

  maidontuotannon ja tuotosseurannan asiantuntija
  Ylivieska
  Puh. 0400 776 843
  • tuotosseurannan tallennukset

  Kalaoja Pirkko

  maidontuotannon ja kirjanpidon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 702

  Karlström Tiina

  valtakunnallinen huippuosaaja: lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi
  ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 3. kerros, 90100 Oulu
  Puh. 040 513 3241

  "Olen tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja sen kautta saavutetusta korkeasta tuotantotasosta kiinnostunut asiantuntija. Tuotantolukujen ja eläinten havainnointi tuotantorakennuksissa yhteistyössä yrittäjän kanssa on antoisaa. Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja kiinnostunut seuraamaan niiden toteutumista. Uusia ideoita haen aktiivisesti sekä koti- että ulkomailta.

  Olen perehtynyt myös LEAN-johtamistyökaluihin ja niiden soveltamiseen maitotiloilla.

  Tehokas tapa kehittää ja soveltaa uutta tietoa on työskentely pienryhmissä, joiden ohjaaminen ja suunnittelu on myös jokapäiväistä työtäni. Kaiken toiminnan tavoitteena happy cows & happy farmers.

  Toimin Oulusta käsin aktiivisesti eri puolella Suomea karjatilojen tuotanto- ja hyvinvointiasioiden parissa, pidän CowSignals-havaintopäiviä sekä toimin asiantuntijoiden tukena vastaamalla heidän kysymyksiinsä."

  Blogit

  12.3.2020 Tanska pitää hyvää huolta maataloudestaan
  13.3.2019 Umpikausi kantaa kauas
  10.3.2019 Ennätysvuodet edessä
  22.1.2019 Miten ne siellä kylmässä pärjäävät?
  14.12.2019 Lehmä tarvitsee pitkän työpäivän ja lyhyen yön
  24.5.2018
   Leanisti parempia ensikoita
  25.4.2018 Tiedätkö mitä se maksaa – vyötä tiukemmalle?
  14.2.2018 Hollanti on valmiina huomisen haasteisiin
  18.12.2017 Oikeita asioita oikeaan aikaan
  25.9.2017 Hyvistä vasikoista vielä parempia
  19.6.2017 Tulipalojen sammuttelusta savumerkkien bongaamiseen
  24.3.2017 Tanskalaisella maatilalla pääroolissa ovat ihmiset
  16.5.2016 Suuri karja laitumella – liian työlästä ja hankalaa?
  15.3.2016 Vastuu ja raamit tuovat iloa ja tuloksia karjanhoitoon
  4.2.2016 Maitotilan johtamista – tipuaskelin kohti uusia ulottuvuuksia

  Lehtikirjoituksia

  Kopola Elviira

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Oulaisten toimisto, Kehäkatu 4, 86300 Oulainen
  Puh. 041 730 7475

  "Työnkuvaani kuuluu ruokinnansuunnittelu ja -seuranta sekä eläinten hyvinvointi ja pienryhmätoiminta. Erilaiset mittarit ja eläinten havainnointi tuotantoympäristössä antavat hyvän pohjan lähteä kehittämään tilaa ja tavoitteita.

  Maatilan kasvattina koen tärkeäksi työssäni niin viljelijöiden kuin eläintenkin hyvinvoinnin. Haluan yhdessä yrittäjien kanssa löytää ratkaisuja, joilla tuotantoa saadaan kehitettyä eteenpäin kohti hyviä tuloksia.

  Minua motivoivat onnistumiset ja tavoitteet, joita voidaan tilallisten kanssa yhdessä asettaa. Itseni kehittäminen asiantuntijana ja uuden oppiminen ovat myös tärkeitä asioita työssäni."

  Blogit

  14.6.2022 Ne ovat täällä taas

  Kärenlampi Minna

  maidontuotannon asiantuntija
  Muhos, Utajärvi
  Puh. 043 826 6487

  ”Parasta työssäni on nähdä asiakkaiden onnistumisia ja kuinka he kehittävät tilaansa, esimerkkinä eläinten hyvinvointi ja säilörehun laadun paraneminen. Talouden merkitys korostuu koko ajan enemmän.

  Lehmä ja pelto pysyvät, mutta toimintaympäristön muutos on jatkuvaa. Asiantuntijan on pidettävä itsensä ajan tasalla ja opiskeltava jatkuvasti, sillä uutta tietoa tulee koko ajan.

  Työhöni kuuluvat myös työterveyshuollon tilakäynnit, jotka tukevat yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia sekä edistävät työn turvallisuutta.”

  Laitila Eliisa

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 758 5217

  "Työni on innostavaa ja monipuolista. Kahta samanlaista päivää ei ole, enkä voisi kuvitella itseäni muuhun työhön. Vahvuuteni ovat eläinten ruokinta ja olosuhteet. Navettahavainnot ja seurantalaskelmat tukevat vahvasti ruokinnan suunnittelua.

  Laiduntaminen vaatii työtä onnistuakseen. On tärkeää, ettei maitomäärä notkahda tai maidon pitoisuudet laske kesän aikana. Laidunasioita on hyvä pohtia laidunkäynnillä, mihin voi hyödyntää myös Neuvo-rahaa."

  Lehtimäki Sanna

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 3. kerros 90100 Oulu
  Puh. 045 6578 706

  ”Eläinten hyvinvoinnin miettiminen ja kehittäminen on mukavaa ja palkitsevaa. Lähtökohtana ovat aina maitotilan omat mahdollisuudet ja tilat. Pienikin asia on aina eteenpäin. Monesti hyvinvoinnin parantamiseen ei edes tarvita isoja rahoja, vaan muutaman kympin tai satasen korjaus riittää ja edistää hyvinvointia.

  Hyvinvointisuunnitelmien tekeminen on tarjonnut tänä syksynä mukavia keskusteluja tilojen kanssa: olemme päässeet juttelemaan sellaisista asioista, joihin ei aina ehdi syventyä esimerkiksi ruokinta- tai Karjatsekki-käynnillä.”

  Luttinen Sirpa

  maidontuotannon tekninen asiantuntija
  Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva
  Puh. 040 845 2985

  ”Työnkuvaani kuuluvat nykyään koelypsypalvelut ja maitomittarien testaukset lypsyasemilla.  Pääosa työstäni on juuri koelypsypalvelua eli otan lehmäkohtaiset maitonäytteet robotti- ja lypsyasematiloilla joko vuokralaitteilla tai tilan omilla välineillä. Näytteidenottotiheyteen vaikuttaa tilan valitsema tuotosseurannan muoto.

  Työni on konkreettista. Teen asiakkaan hyväksi käytännön osion, jotta hän voi keskittyä tulkitsemaan tuloksia. Koen itsenäisen työskentelyn motivoivana. Minuun luotetaan ja saan toimia navetassa itsenäisesti, kun tilan väki keskittyy omiin töihinsä. Työssä palkitsevat mukavat asiakkaat, joiden kanssa on kiva asioida.”

  Koelypsynkin voi ulkoistaaLue lisää

   

  Orava Paula

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 738 0683

  "Maitotilojen tuotannonohjaus ja lypsylehmien ruokinnanohjaus ovat keskeisintä työssäni. Tavoitteiden asettaminen yhdessä yrittäjän kanssa on tärkeä yhteistyön lähtökohta. Tavoitteisiin vaikuttavien ratkaisujen löytäminen on palkitsevaa ja välillä mukavan haastavaa.

  Lypsylehmän koko elinkaari vasikasta umpilehmäksi on kestävän ja taloudellisen tuotannon kannalta tärkeä, ja mielenkiinnolla haluankin tarkastella aina tätä kokonaisuutta. Ruokinnanohjausta teen sekä erillisruokinta- että seosrehutiloille.

  Lean-jjohtamistyökalut ja niiden soveltaminen yrittäjän työhön on osa työnkuvaani. Osallistuminen pienryhmien ohjaamiseen on tullut vahvemmin osaksi työtäni, mikä on osoittautunut antoisaksi myös yrittäjille.

  Asiantuntijana haluan kehittyä jatkuvasti. Maitotilojen toimintaympäristön muutos haastaa etsimään uusia toimintatapoja ja yrityskohtaisia ratkaisuja ulkomaita myöten. Yhteistyö muiden maitotilan kumppanien kanssa on myös erittäin arvokasta. Nämä tiimipalaverit ovatkin osoittautuneet mielekkääksi toimintatavaksi - yhdessä yrittäjän eduksi."

  Blogit

  18.6.2019 Lypsylehmät mukaan rehunkorjuuseen

  Pikkarainen Maire

  maidon-, kasvin- ja luomutuotannon asiantuntija
  Siikalatva
  Puh. 040 845 3580

  "Toimenkuvaani kuuluu sekä tavanomaisten että luomumaitotilojen ruokinnan optimointi ja onnistumisen seuranta sekä tuotosseuranta, rehutuotannon kustannuslaskelmat, viljelysuunnitelmat, luomusuunnitelmat ja EU-tukineuvonta. Hedelmällisyys sekä nuorkarjan ruokinta ja hoito kuuluvat myös osaamiseeni.

  Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja kiinnostunut seuraamaan niiden toteutumista."

  Salonen Anne

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Kärsämäen toimisto, Aleksintie 2, 86710 Kärsämäki
  Puh. 0400 461 705

  "Olen työskennellyt koko ammattiurani ajan tuotantoeläinten ja kasvituotannon eri tehtävissä. Maatalouskaupan parissa vierähti miltei 15 vuotta, ja samanaikaisesti olin osa-aikaviljelijä viljatilalla. Viime vuodet olen keskittynyt seostilojen ruokinnanohjaukseen ja automaattilypsytilojen tuotannonohjaukseen.

  Olen perehtynyt myös maidontuotannon kustannuslaskelmiin.

  Maidontuotannon kehittymistä on ollut mielenkiintoista seurata ja olla osa sitä viljelijöiden kumppanina. Matka 1970- luvun parsinavetoista nykyhetken pihatoihin on ollut huikea ja kehitys jatkuu. Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja haastaa meidät kaikki etsimään uusia tapoja jatkaa tuotantoa."

  Suomela Sanna

  lihanauta- ja luomutuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Kempeleen toimisto, Zeppelininitie 1, 90450 Kempele
  Puh. 0400 412 637

  Katso Sannan videoesittely tästä.

  ”Vuosina 2001 ja 2002 testasin harjoittelijana silloisen Oulun Maaseutukeskuksen pohjoisissa osissa maitomittareita. Vuonna 2003 olin harjoittelijana Oulun järjestämässä Farmari-maatalousnäyttelyssä ja sain harjoittelupestin jatkoksi äitiyslomasijaisuuden maitotilaneuvojana. Agrologi AMK opintoni sain työn ohessa loppuun vuonna 2006.

  Toimenkuvani on muuttunut ja muokkautunut työvuosien saatossa. Nykyiseen työhöni kuuluvat pääasiassa luomukasvi- ja kotieläintilojen viljelysuunnittelu, EU-tukihaku sekä luomu- ja ruokinnansuunnittelu. Lisäksi teen luomutarkastuksia.

  Lihanautaneuvonnasta vastaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä jossain määrin myös Lapissa ja Kainuussa. Toimipisteeni sijaitsee Kempeleessä Zeppeliinissä.

  Työssä on vaihtelevuutta, koska tehtäväkenttäni on suhteellisen laaja ja tapaan paljon maatalouden parissa työskenteleviä ihmisiä - niin viljelijöitä kuin sidosryhmiäkin. En osaa ajatella, mitä työtä tekisin, jos en tätä.”

  Omankokoista ja sujuvaa arkeaLue lisää

  Taipale Sanna

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Oikopolku 4 B1, 93100 Pudasjärvi
  Puh. 041 7307477

  "Toimin pääasiassa Koillismaalla ja Oulunseudulla. Mieluisinta työssäni on asiakkaiden tapaaminen tiloilla – asiakkaitani ovat sekä ihmiset että naudat vasikasta lehmäksi. Kummankin hyvinvointi on tärkeää!

  Nautojen hyvinvointia voi seurata usealla tavalla. Esimerkiksi pötsintäyteisyys kertoo muutaman edellisen tunnin syönnistä. Kuntoluokka kertoo pidemmän ajan ruokinnan onnistumisesta. Kun se laskee liian alas, ollaan jo reippaasti myöhässä ruokinnan tai hyvinvoinnin seurannassa. Eläinten ruokinta taloudellisesti ja tuottavasti on työssäni asian ydin.

  Säilörehuista kannattaa ottaa kattavasti näytteitä. Hiehojen ja umpilehmien ruokinnassa onnistuminen vaatii aina analyysit käytettävistä karkearehuista."

  Ylijääskö Heta

  maidon-ja kasvintuotannon asiantuntija
  Pello / Länsi-Lappi
  Puh. 050 468 7766

  "Maatilalla kasvaneena olen saanut osallistua maatilan töihin, ja kiinnostus alaan veikin minut agrologiopintoihin. Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja asiakkaiden onnistumiset.  Asiantuntijan työ on jatkuvaa uuden oppimista ja itsensä kehittämistä.

  Toimin Pellosta käsin koko Länsi-Lapin alueella."

  Ylitalo Enni

  maidon- ja kasvintuotannon asiantuntija
  Salla / Itä-Lappi
  Puh. 050 465 9364

  "Parasta työssäni on yhteistyö asiakkaiden kanssa ja toimenkuvani monipuolisuus. Minua motivoi eniten asiakkaiden onnistuminen."

  Öljymäki Sini

  maidontuotannon asiantuntija
  ProAgria Oulu, Ylivieskan toimisto, Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska
  Puh. 0407647904

  "Työhöni kuuluvat maitotilojen ruokinnansuunnittelu ja -seuranta, tuotannonohjaus sekä vasikoihin ja nuorkarjaan liittyvät täsmäpalvelut. Tuottavan karjan kivijalka ovat hyvin hoidetut eläimet pikkuvasikasta saakka: vasikka-aikana tehtyjä virheitä on haastavaa korjata vanhempana.

  Toimenkuvaani kuuluu myös automaattilypsyn käyttöönottoneuvonta VMS-tiloille sekä neuvonta Lely- ja VMS-tiloille.

  Olen motivoitunut kehittämään maitotilojen tuotantoa yhdessä asiakkaan kanssa tunnuslukujen ja käytännön havaintojen kautta. On ilo seurata asiakkaiden onnistumisia ja toimia heidän tukenaan myös hankalissa päätöksissä."

  Blogit

  27.5.2022 Suhteuta eläinmäärä ruokintapöytätilan mukaan