• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Ajankohtaista » Hae VYYHTI pilottialueeksi 22.4.2016 mennessä
 • Hae VYYHTI pilottialueeksi 22.4.2016 mennessä

  Hae VYYHTI II pilottialueeksi – tule mukaan luomaan vesienhoidon verkostoa ja hyviä käytäntöjä 

  VYYHTI II – hankkeen päätavoitteena on tukea paikallisten vesistökunnostajien ja ympäristönhoitajien toimintaa. Hankkeessa rakennettavan vesistökunnostajien verkoston ja kunnostusyhdyshenkilöiden kautta saadaan vesienhoidolle jatku-vuutta ja kehitettävät työkalut helpottavat kunnostushankkeiden suunnittelua.

  VYYHTI II PILOTTIALUESUUNNITTELU
  VYYHTI II – hankkeen yhtenä osiona toteutetaan koko valuma-alueen huomioivaa pilottialuesuunnittelua Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pilottialueiden suunnittelu-työssä aktivoidaan alueiden asukkaita osallistumaan vesienhoitotyöhön ja huo-maamaan millä tavoin valuma-alueen eri tekijät vaikuttavat vesistöjen tilaan.
  Hankkeen toteutusaikana (2016–2018) avataan arviolta kaksi hakua. Nyt haetaan vuoden 2016 osalta 2-3 VYYHTI II pilottialuetta, joissa käytännön suunnittelutyö painottuu vuoden 2016 ajalle.

  SUUNNITTELUALUEIDEN VALINNASSA HUOMIOIDAAN:
  -    kohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan alueella
  -    alueen ajankohtainen tai erityinen ongelma, uusi näkökulma/lähestymistapa, laaja-alainen ja monipuolinen kunnostustarve
  -    aktiivinen ote suunnitteluprosessissa ja VYYHTI II työkalujen testaamisessa
  -    valmius ja halu paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken
  -    mahdollisuus tehdä Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpi-deohjelman tarkentavaa suunnittelua

  Tarkista vesikartasta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta ) alueen vesistöjen ekologinen tila. Jos se on hyvää huonompi niin katso vesienhoidon toi-menpideohjelmasta (http://www.doria.fi/handle/10024/120153 ) millaisia toimenpiteitä tilan parantamiseksi on esitetty

  -    eduksi katsotaan 2 metrin (2M) korkeusmallin saatavuus alueelta (liittyy työkalujen testaamiseen).
  Tarkista korkeusmallin saatavuus täältä: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/km2_tuotantotilanne.pdf 

  HAKEMUKSEN SISÄLTÖ:
  1.    Hakijan tiedot ja yhdyshenkilö
  2.    Alueen perustiedot
  3.    Alueen maankäytön kuvaus
  4.    Vesien- ja ympäristönhoidon tarpeet alueella
  5.    Vesien ja ympäristön tilaa parantavat jo tehdyt toimenpiteet
  6.    Sijaintikartta
  7.    Kohdealueen rajaus kartalle
  8.    Muuta tietoa alueeseen liittyen

  HAKUAIKA:
  -    Lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään pe 22.4.2016 osoitteella: ProAgria Oulu ry/ VYYHTI II pilottialuehaku, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu tai maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
  -    Lopulliset valinnat VYYHTI II pilottialueista tekevät hankkeen asiantuntijat. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille pe 13.5. mennessä.
  -    Pilottialuehausta ja hankkeen sisällöstä kuulet lisää 5.4.2016 Oulussa järjestettä-vässä aloitustilaisuudessa. Tietoa löytyy myös hankkeen facebook – ja nettisivuilta www.facebook.com/VesistotJaYmparistoYhdessaHyvaanTilaan/
  tai https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-ii/

  Hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ Oulun Kalatalouskeskus.
  Osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus.
  Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

  Lisätietoja:
  ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset/ Oulun Kalatalouskeskus:
  Riina Rahkila, projektipäällikkö, puh. 045 6578 717
  Maarit Satomaa, maisema- ja ympäristöasiantuntija, puh. 040 566 7924
  Heikki Tahkola, kalatalousasiantuntija, puh. 040 747 7652
  Kalle Hellström, maiseman- ja luonnonhoidonasiantuntija, puh. 043 825 5253

  Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja ympäristönhoidon verkosto- ja kehitystyöhön!