EU:n energialinjaus

EU:n tavoitteena on vähentää uusiutumattoman energian riippuvuutta vuodelle 2020. Ilmasto ja energiapaketin vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat (Euroopan komissio 2011):

  • Kasvihuonepäästöjä vähennetään 20 % verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.
  • Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan 20 %. Suomen maakohtainen linjaus on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta 38 %. Liikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaustavoitteeksi on laadittu 10 %.
  • Lisätään energiatehokkuutta 20 %.

Periaatteessa Suomella ei pitäisi olla ongelmia täyttää näitä tavoitteita. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa, jossa vihermassaa on paljon. Energian tuotantopotentiaalin hyödyntäminen maaseudulla on tärkeää ja tämä pitäisi osata nähdä maamme voimavarana. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta käytettävissä olevat energiavarannot saataisiin hyödynnettyä.