Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

EU:n energialinjaus

EU:n tavoitteena on vähentää uusiutumattoman energian riippuvuutta vuodelle 2020. Ilmasto ja energiapaketin vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat (Euroopan komissio 2011):

  • Kasvihuonepäästöjä vähennetään 20 % verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.
  • Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan 20 %. Suomen maakohtainen linjaus on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta 38 %. Liikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaustavoitteeksi on laadittu 10 %.
  • Lisätään energiatehokkuutta 20 %.

Periaatteessa Suomella ei pitäisi olla ongelmia täyttää näitä tavoitteita. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa, jossa vihermassaa on paljon. Energian tuotantopotentiaalin hyödyntäminen maaseudulla on tärkeää ja tämä pitäisi osata nähdä maamme voimavarana. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta käytettävissä olevat energiavarannot saataisiin hyödynnettyä.