• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Energiatehokkuuden lisääminen maatilalla

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Energiatehokkuuden lisääminen maatilalla

  Energian kulutus keskimääräisellä maatilalla on 150 000 kWh vuodessa. Maatilalla lämmitykseen kuluu vajaa puolet energiasta, työkoneiden polttoaineisiin kolmannes ja sähkölaitteet vievät neljänneksen. Maatilan käytetyn energian määrä vastaa noin seitsemän sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007 & Vattenfall 2013)

  Tarkasteltaessa maatilan arkipäiväistä energian käyttöä, huomataan että asioita tehdään rutiinilla ja totutuilla tavoilla, mitkä eivät välttämättä ole energiaa säästäviä. Kartoittamalla kehityskohteet tilakohtaisesti, voidaan pienillä muutoksilla saada aikaan suuria säästöjä. Maatilojen energiaohjelma toimii työkaluna energiankartoitukseen (Maaseutuvirasto 2010). Asiantuntevat energianeuvojat räätälöivät suunnitelman tilakohtaisesti. Tässä on esiteltynä joitain kehitysehdotuksia.