• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Energiatehokkuuden lisääminen maatilalla
  • Energiatehokkuuden lisääminen maatilalla

    Energian kulutus keskimääräisellä maatilalla on 150 000 kWh vuodessa. Maatilalla lämmitykseen kuluu vajaa puolet energiasta, työkoneiden polttoaineisiin kolmannes ja sähkölaitteet vievät neljänneksen. Maatilan käytetyn energian määrä vastaa noin seitsemän sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007 & Vattenfall 2013)

    Tarkasteltaessa maatilan arkipäiväistä energian käyttöä, huomataan että asioita tehdään rutiinilla ja totutuilla tavoilla, mitkä eivät välttämättä ole energiaa säästäviä. Kartoittamalla kehityskohteet tilakohtaisesti, voidaan pienillä muutoksilla saada aikaan suuria säästöjä. Maatilojen energiaohjelma toimii työkaluna energiankartoitukseen (Maaseutuvirasto 2010). Asiantuntevat energianeuvojat räätälöivät suunnitelman tilakohtaisesti. Tässä on esiteltynä joitain kehitysehdotuksia.