Energiakäytön jakautuminen maataloudessa

Energiankulutus vaihtelee huomattavasti eri tuotantosuunnilla. Keskimääräisesti energia maatiloilla jakautuu työkoneiden polttoaineisiin (33 %), viljankuivaukseen (19 %), tuotantotiloihin (29 %) sekä asuinrakennuksiin (19 %). (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Karjatiloilla sähkön osuus kokonaisenergiakulutuksesta vaihtelee 20-30 % välillä. Tuotantosuunnista eniten sähköä kuitenkin menee emakkotiloilla porsituspesien lämmitykseen. Broileritilojen energiakulutuksenosuus on noin 12 %. Viljatiloilla sähkönkulutus jää 8 prosenttiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Työkoneiden polttoainekulutus vaihtelee viljelysalan, muokkausmenetelmien ja viljelykasvien mukaan 9-25 % välillä. Nautatilojen osuus polttoainekulutuksesta on suurempi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) Viljan kuivaamiseen tarvittava energiamäärä voi nousta suuremmaksi sateisen syksyn vuoksi.

Tuotantotilojen lämmitykseen kuluu energiasta noin 44-56 %. Lihanautatilalla lämmityskustannukset jäävät pienemmäksi, mutta toisaalta broilerikasvattamoiden energiakulutus voi nousta lähemmäs 80 %, mikä nostaa lämmityspolttoaineiden osuutta kokonaisenergiakulutuksessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Ympärivuotisten kasvihuoneiden viljely tarvitsee huomattavan paljon lämmityspolttoainetta ja sähköä. Diagrammissa ei ole huomioitu niiden osuutta energiankäytönjakautumisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)


Maatalouden vuosittainen energiakäytön jakautuminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011).