Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Energiakäytön jakautuminen maataloudessa

Energiankulutus vaihtelee huomattavasti eri tuotantosuunnilla. Keskimääräisesti energia maatiloilla jakautuu työkoneiden polttoaineisiin (33 %), viljankuivaukseen (19 %), tuotantotiloihin (29 %) sekä asuinrakennuksiin (19 %). (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Karjatiloilla sähkön osuus kokonaisenergiakulutuksesta vaihtelee 20-30 % välillä. Tuotantosuunnista eniten sähköä kuitenkin menee emakkotiloilla porsituspesien lämmitykseen. Broileritilojen energiakulutuksenosuus on noin 12 %. Viljatiloilla sähkönkulutus jää 8 prosenttiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Työkoneiden polttoainekulutus vaihtelee viljelysalan, muokkausmenetelmien ja viljelykasvien mukaan 9-25 % välillä. Nautatilojen osuus polttoainekulutuksesta on suurempi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) Viljan kuivaamiseen tarvittava energiamäärä voi nousta suuremmaksi sateisen syksyn vuoksi.

Tuotantotilojen lämmitykseen kuluu energiasta noin 44-56 %. Lihanautatilalla lämmityskustannukset jäävät pienemmäksi, mutta toisaalta broilerikasvattamoiden energiakulutus voi nousta lähemmäs 80 %, mikä nostaa lämmityspolttoaineiden osuutta kokonaisenergiakulutuksessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)

Ympärivuotisten kasvihuoneiden viljely tarvitsee huomattavan paljon lämmityspolttoainetta ja sähköä. Diagrammissa ei ole huomioitu niiden osuutta energiankäytönjakautumisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)


Maatalouden vuosittainen energiakäytön jakautuminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011).