• proagriaoulu.fi » Elodea II

  Vesiruton ravinteet ja energia talteen (Elodea II)

  Vesirutto on erityisesti Koillismaalla esiintyvä vieraslaji, jonka runsaskasvuiset esiintymät haittaavat vesistöjen virkistys- ja hyötykäyttöä.

  Vesiruton massakasvustot aiheuttavat vakavia haittoja järvien ekologialle ja käytölle. Runsaissa esiintymissä vesirutto tukahduttaa muiden vesilajien kasvua. Kasvimassan kuollessa ja hajotessa se kuluttaa runsaasti happea aiheuttaen happikatoa ja sitä kautta järvien rehevöitymistä.

  Vesiruton pahoin vallanneissa järvissä ei voi uida, veneillä eikä kalastaa.

  Tavoitteet ja tehtävät

  Elodea II -hanke edistää kustannustehokkaita tapoja hyödyntää vedestä poistettua vesiruttoa. Massakasvustojen poistaminen tukee vesistöjen hyödyntämis- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä parantaa vesistöjen hyödyntämiseen nojaavien elinkeinojen menestymisedellytyksiä.

  Hankkeessa pyritään löytämään vesistöstä poistetun vesiruttomassan käsittelyyn sopivia tekniikoita sekä kehittää vesiruton korjuuketjua esikäsittelyn, säilönnän ja varastoinnin osalta. Vesiruton hyödyntämisen teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä kehitetään maanparannus- ja lannoituskäytössä kenttäkokein ja laitoskoon biokaasutotannossa.

  Kenttäkokeiden avulla seurataan vesiruton poiston vaikutuksia vesistön tilaan. Lisäksi selvitetään laajamittaisen vesiruton poiston ekologisia vaikutuksia ja kehitetään menetelmiä poiston suunnitteluun, jotta mahdolliset haitat voitaisiin minimoida. Hankkeessa kehitettään myös liiketoimintamallia, jolla vesiruton korjaaminen ja hyötykäyttö saataisiin taloudellisesti kannattavaksi.

   

   


  Hankefaktat

  Hankeaika
  1.1.2019–31.12.2021

  Hankealue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija
  Suomen ympäristökeskus (SYKE), hankesivulle

  Toteuttajat
  Suomen ympäristökeskus (SYKE), osatoteuttajina Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Oulu

  Rahoitus
  Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Maa- ja vesitekniikan tukisäätiö MVTT, Koneyrittäjien liitto, SYKE, Luke ja ProAgria Oulu