• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Elinvoimainen hevostalous
 • Elinvoimainen hevostalous

  Lordalex;Hevostalous ja hevosala ovat monipuolinen ja monialainen kokonaisuus, joka koostuu yritystoiminnan lisäksi laajasta harrastustoiminnasta sekä alan palveluita tuottavasta toiminnasta.  Alan yrittäjien palveluita käyttää suuri joukko hevosen omistajia ja harrastajia. Hevosala kytkeytyy aina vahvasti myös maatalouteen. Hevosten rehut tulevat maatiloilta, sijaitsipa talli missä hyvänsä.

  Suomessa on Hippoksen rekisteritietojen mukaan noin 75 000 hevosta, joista eniten eli noin 25 500 on lämminverisiä ravihevosia. Suomenhevosia on noin 19 600, ratsuhevosia 19 500 ja poneja 10 400 Hevosen omistajia on noin 35 000. Vuonna 2013 Suomessa syntyi 3350 varsaa ja hevosia tuotiin maahan hieman yli 1400. Suomen hevosmäärän arvioidaan kasvavan noin tuhannella hevosella vuodessa ja hevosten määrä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt noin 40 prosenttia.

  Hevonen vaikuttaa tavalla tai toisella joka kymmenennen suomalaisen elämään. Ratsastuksen harrastajia on noin 170 000. Raviradoilla tapahtumia seuraa vuosittain noin 720 000 katsojaa. Hevosenomistajia on noin 35 000. Harrastajien joukko on kirjava ja tapa lähestyä hevosta ammatin, yrittäjyyden tai harrastuksen kautta vaihtelee.

  Hevostalleista yritysmuotoisesti toimivia on noin 3000, mikä on noin viidesosa kaikista noin 16 000 tallista. Hevostalouteen on arvioitu perustettavan uusia yrityksiä 100-200 vuosittain, joskin viime vuosina määrä on ollut tätä alhaisempi. Noin 3-10 hevosta työllistää yhden henkilön, ja Suomen hevostalous työllistää koko- tai osa-aikaisesti yli 15 000 henkilöä koko maassa. Hevostalous on ollut nopeasti kasvava toimiala, jonka kasvu viime vuosien taloudellisessa taantumassa on jonkin verran hidastunut, muttei pysähtynyt, kuten monilla muilla toimialoilla. Hevostalouden rahavirran on arvioitu olevan yli 700 miljoonaa euroa vuodessa.

  Suomen hevosala on elänyt siis vahvassa nosteessa. Vastaava kehitys on nähtävissä myös Pohjois-Pohjanmaalla. Hevosten sekä harrastajien määrä lisääntyy ja hevostalouden tarjoaminen työpaikkojen ja alan taloudellisen vaikutuksen ennustetaan tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään.

  Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaalla oli hevosia hieman yli 6100 ja hevosenomistajia noin 3600. Kasvava hevosala -julkaisun arvion mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2005 noin 1200 tallia, mutta tarkkaa tietoa tallien määrästä ei ole saatavilla.

  Pohjois-Pohjanmaalla on kuusi maakunnallisesti merkittävää hevosurheilukeskusta, kuten Oulun Äimärautio ja Keskisen ravikeskus Ylivieskassa sekä oppilaitosympäristöt Ruukissa ja Pudasjärvellä. Paikallisesti merkittäviä hevosharrastuspaikkoja löytyy useista kunnista. 22 raviradan verkosto on kattava ja ratsastuskenttiä on eri puolilla maakuntaa noin sata. Pääosin Oulun seudulle ja maakunnan eteläisiin osiin sijoittuneita ratsastusmaneeseja on reilut 30. Virallisia hevosurheilureittejä on vain muutamia lähinnä hevosurheilukeskusten yhteydessä.

  Hevostalous Pohjois-Pohjanmaalla on monipuolista. Talleista noin neljännes on yritysmuotoisia. Tallien yleisimmät toimintamuodot ovat hevoskasvatus, ratsastustuntitoiminta ja ravivalmennus. Alueella toimii noin 45 ratsastuskoulua tai harrastetallia, yli 100 ravitallia ja yli 50 hoitotallia. Kasvatustoimintaa harjoitetaan muutamilla talleilla pääasiallisena toimintana ja useilla talleilla osana muuta toimintaa.

  Näiden hevosalan tunnuslukujen lähteet ja lisätietoa löytyy oheisista lähteistä.

  Hevosalan tunnuslukuja (2013):

  Suomessa noin
  Hevosia: 75 000
  Varsoja syntyy: 3350
  Hevosen omistajia: 35 000
  Talleja: 16 000
  Hevosseuroja: 570

  Pohjois-Pohjanmaalla noin
  Hevosia: 6100
  Varsoja syntyy: 250
  Hevosen omistajia: 3600
  Talleja: 1200    
  Hevosseuroja: 60

  Mahdollisuuksien hevonen -työryhmä:
  Hevostalous lukuina 2013

  Hevoseni.fi -> Hevonen ja ihminen

  Hippolis hevosalan osaamiskeskus:
  Hevosala lukuina

  HAMK: Tietoa hevosalasta ja julkaisuja, mm.:
  Hevoset ja kunta - rajapintoja (2014)
  Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus (2014)
  Hevostalous lukuina (2013) 
  Katsaus hevosalan yritystoimintaan (2010) 
  Kasvava hevosala (2007)
  Hevostalous maatiloilla (2004) 

  Hippos:
  Hevosalan tunnusluvut

  Hevosten Pohjois-Pohjanmaa
  Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvitys

  Hevosten Pohjois-Pohjanmaa -esite

  Hevosten Pohjois-Pohjanmaa -esitys (pdf)

  Oulussa pidetyn Hevonen yhdyskuntarakenteessa -seminaarin esitykset voi katsoa videolta täältä. Sivulta löytyvät myös luentomateriaalit. Paljon asiaa hevosalasta ja hevosesta suhteessa maankäytön suunnitteluun.