Elämänlaatua eläinten avulla

11.10.2019

Eläimet ovat aina vaikuttaneet myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Ne voivat olla monessa tehtävässä ihmiselle avuksi sekä myös tärkeä ystävä ja kaveri.  Nykyisin korostuu eläimen terapeuttinen merkitys.

Eläinavusteinen toiminta pyrkii lisäämään ihmisen hyvinvointia ja elämänhallintaa tekemisellä, jossa eläin on tavalla tai toisella aina mukana. Eläinten avulla voidaan tukea esimerkiksi sosiaalisia taitoja, psyykkistä tai fyysistä hyvinvointia sekä kuntoutusta koulutetun ammattilaisen tuella.

Tavallisimpia eläimiä näissä tehtävissä ovat olleet hevoset, koirat, kissat, lampaat ja kanat.

Eläinavusteinen toiminta sopii hyvin erilaisille asiakasryhmille ja erilaisiin tilanteisiin: lastensuojelun asiakkaille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille tai ikäihmisille. Se voi olla aitoa kohtaamista rauhoittavassa ympäristössä. Erään asiakkaan ajatus on paljon avaava: ”On ihanaa, että on tilaa hengittää ja joku kuuntelee ja voi luottaa, ettei kerro eteenpäin.”

Tärkeä avainhenkilö eläinavusteisessa toiminnassa on ammattilainen, joka tukee vuorovaikutusta eläimen ja asiakkaan välillä. Tärkeimpiä asioita ovat elämyksellisyys ja kokemuksellisuus esimerkiksi eläimiä hoitaessa ja vaikkapa maatilan tai tallin jokapäiväisissä tehtävissä.

ProAgria Oulun hallinnoima Karvakorvat työkaverina -hanke esittelee eläinavusteista toimintaa Oulun Hyvinvointimessuilla 12.–13.10. Ouluhallissa osastolla 86/1 ja tietoiskussa sunnuntaina kello 13.

Toimintansa kehittämiseen yhteisessä hankkeessa on sitoutunut viisi eläinavusteista yritystä eri puolilta maakuntaa:

  • Turkan Ratsurinne Ay, Oulu, puh. 040 4115362
  • Ruska Laukka Ky, Kuusamo, puh. 040 7303574
  • Tmi Hirnuva Hevonen, Vihanti, puh. 050 3819014
  • Ratsastusterapia P. Tuomivaara, Pattijoki, puh. 040 5052990
  • Kondis-Oulu Oy, Oulu, puh. 0400 763432

Hankkeen vetäjänä toimii projekti- ja yritysasiantuntija Heini Iinatti ProAgria Oulusta, puh. 040 555 1674, heini.iinatti@proagria.fi.

Yritys kehittyy
yksin ja yhdessä.
Lue lisää