Eläinten terveys ja hyvinvointi

Kuten talouden hallinnassa myös eläinten terveyden seurannassa tarvitaan reaaliaikaisia mittareita ja karjakokoon sopivia hälytysrajoja. Tarpeen ovat myös selkeästi mietityt toimenpidelistat, joita voidaan soveltaa arkipäivän työskentelyssä. Kehitystyön taustaksi MaitoManagement 2020 -hanke etsii ja kehittää eurooppalaisia, suurissa karjoissa käytössä olleita työmalleja suomalaiseen toimintatapaan sopiviksi. 

Sorkkaterveys:

Utareterveys:

Vasikat:

Hyvinvointi:

Päivitetty 27.10.2016

        

Lisätiedot:

projektivastaava
Heta Jauhiainen
puh. 045 657 8704
heta.jauhiainen(at)proagria.fi

terveydenhuoltoeläinlääkäri
Virpi Kurkela
puh. 040 519 2283
virpi.kurkela(at)proagria.fi

kotieläinagrologi (AMK)
Tiina Karlström
puh. 040 513 3241
tiina.karlstrom(at)proagria.fi

Vuosi 2012 on nimetty Tarttuvat taudit -teemavuodeksi, jonka aikana kiinnitetään erityisesti huomiota nykyaikaisten nautatilojen tartuntariskeihin ja esimerkiksi laajentavien tilojen riskinhallintaan eläinten hankinnassa. Lue lisää.