• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Eläinten hyvinvointi » Eläinten hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Eläinten hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä

  Eläinten hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Tiedottamalla tuottajia voidaan ohjata tekemään eläinten hyvinvointiin vaikuttavia investointeja ja toimenpiteitä. Tätä tietoa jaetaan  Ympäristöagro II –hankkeen informoinnissa.

  Laidunpankki
  Laiduntaminen edistää eläinten hyvinvointia. Internetissä toimivan Laidunpankin avulla on mahdollisuus hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Palvelun tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunyhteistyötä, josta on hyötyä sekä laidunmaata tarvitseville että laidunta tarjoaville. Rekisteröitymällä palveluun on mahdollista jättää ilmoitus ja tarjota maata laidunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi.

  Lisätietoa laidunpankista alla olan tiedotteen kautta tai sivustolta www.laidunpankki.fi:
  https://www.proagriaoulu.fi/files/ymparistoagro/2013_tiedottteet/laidunpankkitiedote.pdf 
  (heinäkuu 2013)

  Naseva
  Naseva on kansallinen nautojen terveydenhuollon seurantarekisteri, joka on otettu Suomessa käyttöön vuonna 2006. Naseva toimii verkossa. Naseva on tietojärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten meijereille, teurastamoille, neuvonnalle ja viranomaisille. Nasevaan tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja‐ ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka solmivat terveydenhuoltosopimuksen. 

  Lisätietoa Nasevasta:
  Eläinlääkärin tekemä Naseva-käynti (Maaliskuu 2013)
  Neuvojan tekemä Naseva-esiselvityskäynti (Maaliskuu 2013)