• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Eläinten hyvinvointi » Eläinten hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä
 • Eläinten hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä

  Eläinten hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Tiedottamalla tuottajia voidaan ohjata tekemään eläinten hyvinvointiin vaikuttavia investointeja ja toimenpiteitä. Tätä tietoa jaetaan  Ympäristöagro II –hankkeen informoinnissa.

  Laidunpankki
  Laiduntaminen edistää eläinten hyvinvointia. Internetissä toimivan Laidunpankin avulla on mahdollisuus hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Palvelun tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunyhteistyötä, josta on hyötyä sekä laidunmaata tarvitseville että laidunta tarjoaville. Rekisteröitymällä palveluun on mahdollista jättää ilmoitus ja tarjota maata laidunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi.

  Lisätietoa laidunpankista alla olan tiedotteen kautta tai sivustolta www.laidunpankki.fi:
  https://www.proagriaoulu.fi/files/ymparistoagro/2013_tiedottteet/laidunpankkitiedote.pdf 
  (heinäkuu 2013)

  Naseva
  Naseva on kansallinen nautojen terveydenhuollon seurantarekisteri, joka on otettu Suomessa käyttöön vuonna 2006. Naseva toimii verkossa. Naseva on tietojärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten meijereille, teurastamoille, neuvonnalle ja viranomaisille. Nasevaan tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja‐ ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka solmivat terveydenhuoltosopimuksen.

  Lisätietoa Nasevasta:
  Eläinlääkärin tekemä Naseva-käynti (Maaliskuu 2013)
  Neuvojan tekemä Naseva-esiselvityskäynti (Maaliskuu 2013)