• proagriaoulu.fi » Hankkeet » COOPID
 • COOPID

  - tiedonvaihtoa alkutuotannon innovatiivisista biotalousratkaisuista

  COOPID-hankkeen keskeisin tavoite on lisätä biotalouden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri sidosryhmien välillä. Tiedon analysointi ja suositukset mahdollistavat investointeja ja edistävät tutkimus- ja kehitystyötä alan uusien arvoketjujen luomiseksi. Tavoitteita toteutetaan hankkeen seitsemän työpaketin avulla.

  COOPID luo innovatiivista ja tehokasta strategiaa, joka tukee vahvojen biotalouden liiketoimintamallien kehittämistä Euroopassa alueelliset ja alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.

  Hankkeen aikana luodaan eri sidosryhmien – alkutuotanto, teollisuus, julkinen sektori, tutkimus – verkosto jokaisessa Euroopan maassa ja erilaisia biotalouteen liittyviä bisnesmalleja alkutuotantosektorille.

  Kevään 2021 aikana kukin hankkeeseen osallistuva maa valitsee omat biotalouden menestystarinansa yhteisen kriteeristön mukaisesti. Lisäksi valmistellaan työpajoja ja vierailuja kohteisiin syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

   

  Hankefaktat

  Aikataulu
  1.1.202131.12.2022

  Toiminta-alue
  Mukana toimijoita 10:stä Euroopan maasta: Espanja, Irlanti, Tanska, Ranska, Italia, Suomi, Puola, Itävalta, Bulgaria ja Kreikka

  Hallinnoija
  Cooperativas Agro-Alimentarias de España - Agri-food Cooperatives Spain

  Partneri Suomessa

  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Kokonaisbudjetti
  1 999 995 euroa, ProAgria Oulun osuus 157 461 euroa

  Rahoittaja
  Horizon 2020, EU-program