• proagriaoulu.fi » BiotalousLeader » Tiedotteet » BiotalousLeaderin vaikuttavuus
 • Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertueen vaikuttavuutta

  Tilannekatsaus huhtikuussa 2018

  Biokaasusta energiaa –
  luonnontuotteista tuloa ja pelloilta pöytään

  Eniten huomiota vuonna 2017 sai maatilan pienbiokaasulaitosten rakentamiseen ja maatilojen ja pienyritysten energiayhteistyöhön liittyvä infokiertue kuudessa  kunnassa. Yhteistyössä olivat OAMK:n ja Micropolis Oy:n hankkeet ja asiantuntijana ELbio Ky.  BiotalousLeader koordinoi ja tie-dotti kiertueen ja teki aiheesta  myös viisi luentovideota nettiin.

  Kuvassa tarkastellaan Timo Heusalan biokaasuautoa  Kempeleessä.

  Tiedotuksessa tuotiin esille mallia, jossa maatilat ja yritykset toimivat yhteistyössä hyödyntäen toisiaan sekä liiketoiminnassa, energiassa että kiertotaloudessa. Muita tiedotuksen aiheita tänä vuonna olivat sienibisnes, lähiruoka ja luonnon keruutuotteiden laajamittaisen kuivaustoiminnan kehittäminen maaseudun bioenergiaa hyödyntäen.  

  Kyläkaavoitukseen liittyvissä infoissa tuotiin esille kylien energia- ja yritysyhteistyön mahdollisuuksien huomioimista maankäytön suunnittelussa.

  Vuonna 2017 huomioitiin Suomi 100 -juhlavuosi, joihin kuuluivat muun muassa tapahtumat Suomen luonnon päivänä Pudasjärvellä, luonnon ja maan antimet Iin kala- ja maalaismarkkinoilla sekä maaseudun uudet mahdollisuudet digiaikakaudella Vepsän kyläläisten Suomi 100 -juhlakuu-sen istutuksen myötä.

  Yli  90 tapahtumaa ja 1 500 osallistujaa

  Vuosina 2016–2017  hankkeessa järjestettyjen tapahtumien, luentojen ja ydinryhmien määrä on yhteensä  93. Osallistujia on ollut  1 567, joista naisia 761. Lehtijuttuja tai  muita julkaistuja materiaaleja tapahtumista on kertynyt noin 90. Lisäksi on laadittu tiedotteita, kyselyitä ja videoita.  Somepäivityksiä on jaettu yli 200. Toiminta on avointa ja se on raportoitu hankkeen nettisivuille ja Facebookiin.

  Hanketyöhön kulunut työaika oli vuosina 2016–2017 yhteensä  2,16 henkilötyövuotta. Tapahtumiin ja tiedottamiseen liittyen on yrittäjien ja kumppaneiden jatkohankkeisiin tai selvityksiin edennyt kymmeniä maaseudun yrityksiä. YritysAgro II -hanke on BiotalousLeaderin hankeyhteistyön myötä vienyt eteenpäin yrityskohtaista ensivaiheen neuvontaa ja työ jatkuu.


  Luonnon keruutuotteiden kuivaamisen tekniikkaan ja bioenergiaan liittyvä BiotalousLeader-tapahtuma Pudasjärvellä L-Aromien tiloissa.

  Bisnestietoa ja uusia innovaatioita

  Vuonna 2018 toiminta on jatkunut. Alkuvuonna BiotalousLeader koordinoi ja kutsui koolle Uutta potkua bisnekseen -kiertueen Oulun seudun Leaderin alueella. Tilaisuudet järjestettiin yhdessä YritysAgro II -hankkeen kanssa. Tilaisuuksissa olivat myös yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, paikalliset yrittäjäyhdistykset ja kunnat.

  Kiertueen tilaisuudet olivat osa Oulun seudun BiotalousLeader -hankkeelle suunniteltuja yritysydinryhmätapaamisia, joissa jaettiin tietoa yrittäjien, neuvontaorganisaatioiden sekä kuntien välillä.

  Tilaisuuksien lopuksi järjestettiin yritysneuvontaklinikka, jossa oli mahdollisuus henkilökoh-taiseen keskusteluun ProAgria Oulun yritysasiantuntijan kanssa. Keskusteluissa kartoitettiin kunkin yrityksen tilannetta ja mahdollisuuksia yritystukiin. Kiertueen seitsemän tilaisuutta kokosi yhteensä 103 osallistujaa. Tilaisuuksissa oli paikalla pienyrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia. Tilaisuuksien jälkeen yritysneuvontaa sai 31 henkilöä.

  Vuonna 2018 huomiota saivat runsaasti myös hyönteisbisnestapahtumat, joissa käsiteltiin hyönteisliiketoimintaa elintarvikkeena ja rehuna. Infotilaisuuteen ja ydinryhmään osallistui yhteensä yli 50 henkilöä, ja alueella on lähtenyt etenemään hyönteisliiketoimintaa ja jatkohankkeita.  


  BiotalousLeader oli mukana Utajärven järjestämässä työn ja yrittäjyyden päivässä kunnan toimijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa.

  Toiminta jatkuu

  BiotalousLeader-hankkeen toiminta jatkuu edelleen muun muassa luonnon keruutuotteiden ja siihen liittyvän luomusertifioinnin tiimoilta, maatilan bioenergian ja biopolttoaineiden, ravinnekierron hyödyntämisen sekä  vihreästä kasvusta ja maaseudun aineellisten ja aineettomien mahdollisuuksien parissa.

  Euroopassa, Suomessa ja omalla alueellammekin biotalous on hankkeen toiminta-aikana mennyt pitkin harppauksin eteenpäin myös yhteiskunnan ohjaamana. Tänä aikana Oulussakin alkoi biokaasun käyttö liikennepolttoaineena, uusia yksityisten biokaasulaitoksia on syntynyt – yksi myös alueellemme – jätevesilietteen jalostamista ravinne- ja energiakäyttöön kehitetään uusimpien mallien mukaan sekä muovia korvaavia ja muita biotuotteita kehitetään koko ajan.

  Luontomatkailun mahdollisuudet ovat nousseet, ja puhdas monimuotoinen luontomme ja ympäristömme on siinä keskiössä. Maaseudun ja kyläbiotalouden aiheiden parissa myös BiotalousLeader vie hanketta päätökseen ja kehitys jatkuu monien tahojen yhteistyöllä eteenpäin.


  BiotalousLeader mukana Bioaika-kiertueella Oulussa.  


  Väkeä koolla Vepsän koululla, jossa BiotalousLeader esitteli biotalouden kulkua entis-ajasta tulevaisuuteen kyläläisten Suomi 100 -juhlassa.

  Teksti ja lisätietoa:

  Taimi MahosenahoLue lisää

  Tilannekatsaus huhtikuussa 2018 (pdf)

  Oulun Seudun BiotalousLeader ja YritysAgro II  järjestivät keväällä seitsemän Uutta Potkua Bisnekseen -tilaisuutta. Kysyimme viideltä yrittäjältä, miten he tilaisuuksista hyötyivät. LUE LISÄÄ


  Tietoa BiotalousLeader-hankkeesta

  Oulun Seudun BiotalousLeader kiertue -hankkeen päätavoite on  tiedottaa alueen yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään sekä innostaa ideoimaan ja tunnistamaan tämän alueen mahdollisuuksia. Asiaa tuodaan esille myös onnistuneiden yritysesimerkkien avulla. Hanketta toteuttavat ja hallinnoivat ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

  Toiminta-aluetta ovat Oulun Seudun Leaderin kunnat eli Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi, Ii sekä Ouluun kuuluvat  maaseutumaisiksi luokitellut alueet.

  Toteutusaikaa ovat vuodet 2016-2018 kuten myös hallituksen biotalouden muutosohjelmalla. Hanketyyppi on  tiedonvälityshanke, joten tiedonvälityksen toimenpiteiden määrä ja näkyvyys ovat  arvioinnin perusteena ensimmäisenä.  

  Vaikuttavuus seuraa jatkotoimenpiteistä, joita syntyy yrittäjien omatoimisesta kehittämisestä, jatko- ja yhteistyöhankkeista, tulevaisuuden investoinneista ja toimintatapojen muutoksesta bio- ja kiertotalouden suuntaan. Tavoitteena on myös tietoisuuden lisääntyminen maaseudun monipuolisista bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksista.