Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Biokaasu

Maataloudessa piilevät suuret mahdollisuudet biokaasuntuotantoon. Biokaasua voidaan muodostaa maatilalla lannasta tai vihermassasta mädätysprosessilla. Kesannoilta tai ympäristöhoidollisilta nurmilta, niityiltä tai joutoalueilta saatava vihermassa ja viljojen olki voivat toimia prosessin raaka-aineina. EU:n energiastrategiana on edistää erityisesti ruuaksi kelpaamattomien raaka-aineiden sekä sivu- ja jätevirtojen hyödyntämistä bioenergian tuotantoon (Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto 2013). Yrittäjän on mahdollista parantaa laitoksen kannattavuutta ottamalla vastaan tilan ulkopuolelta biopohjaista raaka-ainetta. Tilan ulkopuolelta tulevien jakeiden osalta on huomioitava laissa määritetyt tiukemmat rajoitteet käsittelystä ja rejektin hyödyntämisestä pellon lannoitteena (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). (Motiva 2013)

Biokaasua voidaan hyödyntää maatilalla sellaisenaan lämmön- ja sähköntuotantoon. Biokaasua on myös mahdollista jalostaa ajoneuvoihin sopivaksi ja sillä toimivia traktoreita ja henkilöautoja on markkinoilla jo saatavilla. Traktorit toimivat yhdistetysti biokaasulla ja dieselillä. Tällainen energiaratkaisu ei rajoita traktorin käyttöä erilaisissa olosuhteissa. Maatila pystyy hyödyntämään tuotetun biokaasun suoraan omaan käyttöön ja lisäämään energian omavaraisuutta. (Hannukainen P. 2012 & Motiva 2013) Biokaasun jalostamista maatiloilla rajoittaa kuitenkin kallis investointi.

Vuoden 2011 alkupuolella voimaantullut biokaasusähkön syöttötariffi paransi sähkön tuotannoltaa yli  100 kVA biokaasuhankkeiden toteutusedellytyksiä. Maatilakokoluokan ratkaisut jäivät kuitenkin tuen ulkopuolelle, mikä heikentää niiden yleistymistä ja täten omavaraisuuden kasvua (P-P Energiastrategia 2020).

© Esko Viitala

 

Biokaasun tuotantopotentiaali laskuri:

http://www.oamk.fi/hankkeet/bioenergia/biog/laskuri/index.php

http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_mtt_laskuri

Lisätietoja biokaasusta:

http://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf

www.biokaasuyhdistys.net

http://www.motiva.fi/bioenergia