• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Seminaarit » Avausseminaari
 • Seminaarit

  ProLiiderin avausseminaari: Kick Off ­– Kehittäminen käyntiin

  ProLiideri-hankkeen avausseminaari pidetiin 17.10.2019 Törmälän tilalla Siikajoella. Päivän tavoitteena oli saada ryhmäytyminen ja oppiminen käyntiin sekä syventyä ensimmäiseen hankkeen teemaan eli henkilöstöjohtamiseen. Tavoitteena oli oppia tuntemaan itsensä paremmin yrityksen johtajana.

  Antti Sipponen kävi ProLiiderin avausseminaarissa läpi strategista liikkeenjohtoa.


  Päivä aloitettiin yhteisellä tilaisuudella, jossa projektipäällikkö esitteli hanketta ja hanketiimiä. Tämän jälkeen oli vuorossa yritysesittelyt, jotka toteutettiin piirtämällä. Jokaisen yrityksen tehtävänä oli kuvata A3-paperille oma yritys haluamallaan tavalla – piirtämällä ja kirjoittamalla. Avausseminaarissa sovittiin myös yhteisistä käytännöistä, kuten WhatsApp-ryhmistä ja sähköpostilistoista.

  Yrittäjät esittelivät yrityksensä piirtämänsä havaintokuvan avulla.


  Päivä jatkui Antti Sipposen johdolla, joka toimii ProLiiderin osatoteuttajan ProAgria Keskusten Liiton johtavana asiantuntijana palvelukehityksen ja maatilayrityksen johtamisen saralla. Antti johdatteli hanketiimin yrityksen vastuullisen liikkeenjohdon ja strategian maailmaan.

  Tämän jälkeen oli vuorossa ProAgria Lapin asiantuntijan Aija Hentilän puheenvuoro ihmisten johtamisesta. Kaikki ProLiiderissä mukana olleet yrittäjät olivat tehneet ennen avausseminaaria InSight-persoonallisuusanalyysit. Analyysien perusteella käytiin läpi erilaisia ihmistyyppejä ja heitä yhdistäviä ominaisuuksia. Jokainen sai myös oman InSight-analyysin itselleen tutustuttavaksi ja luettavaksi. Analyysin pohjalta tehtiin myös pohdintatehtäviä yksin ja ryhmässä.

  Päivä päättyi ProLiiderin jatkosuunnitelmiin ja yrittäjien toiveisiin tulevasta matkasta.

  Kaikki yrittäjät eivät päässeet paikalle viralliseen avausseminaariin.
  Loput yrittäjät kokoontuivat toiseen avausseminaarin kokoontumiseen.