Avaimet yrittäjyyteen -hanke tarjoaa tukea muutokseen

17.09.2019

Avaimet yrittäjyyteen -hanke jatkaa YritysAgro II -hankkeen työtä ja tukee pohjoispohjalaisia maaseudun mikroyrityksiä, nuoria yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja erityisesti muutostilanteissa.

Yrittäjyys on edelleen maaseudun työllisyyden perusta, sillä työllistymismahdollisuuksia on siellä usein vähemmän kuin kaupungeissa. Maaseudun yrityksistä yli 90 prosenttia on enintään yhdeksän henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä, ja näistäkin suurin osa on yksinyrittäjiä.

Maaseudun yrittäjät tarvitsevat tukea erityisesti yrityksen perustamis- ja muutostilanteissa. Erityisesti nuorten yrittäjien yrittämisen mahdollisuuksia pitää edistää, sillä heillä on tärkeä rooli myös työllistäjänä.

Hallittuja omistajavaihdoksia,
uusia sivuelinkeinoja

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä lähes 30 prosenttia suunnittelee Yritysbarometri 2018:n mukaan omistajanvaihdosta viiden seuraavan vuoden aikana. Hallittu sukupolven- ja omistajavaihdos edellyttää tietoa, monialaista osaamista ja tukea sekä jatkajalle että luopujalle koko prosessin ajan.

Maatalouden rakennemuutos ja heikko kannattavuus lisäävät maatilojen monialayrittäjyyttä. Perinteiseen maatalous- ja metsäyrittäjyyden rinnalla maatiloilla on monia mahdollisuuksia sivuelinkeinon harjoittamiseen. Mahdollisuuksien tunnistaminen vaatii toisinaan ulkopuolisia silmiä ja asiantuntija-arvioita. Sivuelinkeinot mahdollistavat työpaikkojen säilymisen tilalla ja vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta.

Yrittäjäklinikkapäiviä
ja sparrausryhmiä

Avaimet yrittäjyyteen -hanke järjestää koko Pohjois-Pohjanmaan alueella kaikille avoimia yrittäjäklinikkapäiviä, joissa kerrotaan pienyrityksen kehittämisestä ja mahdollisuuksista sekä tarjolla olevista neuvonta- ja tukipalveluista.

Asiantuntijoiden ohjaamissa sparrausryhmissä eri puolilla maakuntaa kehitetään yrittäjäksi aikovien ja muutostilanteissa olevien yrittäjien itsensä johtamisen taitoja sekä ohjataan heitä tarvittavien tukimuotojen ja asiantuntijapalveluiden piiriin. Sparrausryhmät tarjoavat yrittäjille myös vertaistukea.

Yritysten kehittymistä ja uudistumista tuetaan myös yritysverkostojen ja yritysryhmien kehittämishankkeiden avulla. Yrittäjiä aktivoidaan verkostoitumaan sekä oman että muiden toimialojen yrittäjien kanssa.

Vuoden 2021 loppuun saakka kestävää Avaimet yrittäjyyteen -hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Oulu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Maaseuturahasto, Pohjois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa: ProAgria Oulu, Avaimet yrittäjyyteen -hanke, projektipäällikkö Minna Paakkola, 043 827 2996, minna.paakkola@proagria.fi

Arjen hallintaa,
hyvinvointia ja verkostoja.
Lue lisää