Arjen johtaminen

Arjen johtaminen on yrityksen päivittäistä johtamista ja kokonaisuuden hallintaa. Usein teemme sitä huomaamattamme. Arjen johtamiseen kuuluu yksittäisten tuotantoprosessien hallinta ja tekemisen suunnittelu ja toteuttaminen. Kiireessä vähemmälle huomiolle jää yksi olennainen vaihe, seuranta.

 

 

 


Kun yrityskoko kasvaa, arjen johtamisen merkitys korostuu. On pohdittava, mitkä tekemiset ovat välttämättömiä ja toisaalta, mitkä vähäpätöisiä. Arki ei muodostukaan enää rutiininomaisista peräkkäisistä tehtävistä, vaan tuotantoprosessin kannalta välttämättömistä ennalta pohdituista askelista, jotka tukevat tuotantotavoitteen saavuttamista. Arjen johtamisen merkitys korostuu, kun palkataan työvoimaa. Tarvitaan suunnitelmallisuutta, selkeää viestintää ja kykyä nauttia onnistumista, kun tavoitteita saavutetaan!

MaitoManageri on koonnut yhteen tietoa arjen johtamisesta, sen toteutustavoista ja työkaluista. Materiaaleihin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta.
Lean -opit maatalouteen
Järjestelmä harvoin tehtävistä askareista
Tavoitteiden asettaminen ja niiden dokumentointi
Yhtenäiset työtavat
Fiksuja johtamiskysymyksiä
Esimerkki spagettidiagrammista

Työkaluja arjen johtamiseen
Priorisointitaulukko ideoille
PDCA, kysymyksillä
PDCA (Plan, Do, Check, Act - taulukko)
Työlista


Aiheesta lisää

Päivitetty: 27.10.2016

         

Lisätietoa:

kotieläinagrologi (AMK)
Tiina Karlström
puh. 040 513 3241
tiina.karlstrom(at)proagria.fi