• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Anne Salonen

  Anne Salonen


  ProAgria Oulu, Kärsämäen toimisto, Aleksintie 2, 86710 Kärsämäki
  anne.salonen@proagria.fi
  0400 461 705
  maidontuotannon asiantuntija, Kärsämäki

  - tuotannonohjaus
  - Karjatsekki
  - ruokinnan ohjaus, erityisesti seosruokinta
  - tuotannon täsmäpalvelut: Upeat umpparit
  - automaattilypsyn kehittäminen
  - Neuvo Ympäristö
  - Neuvo Tuotantoeläimet
  - Neuvo: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Olen työskennellyt koko ammattiurani ajan tuotantoeläinten ja kasvituotannon eri tehtävissä. Maatalouskaupan parissa vierähti miltei 15 vuotta, ja samanaikaisesti olin osa-aikaviljelijä viljatilalla. Viime vuodet olen keskittynyt seostilojen ruokinnanohjaukseen ja automaattilypsytilojen tuotannonohjaukseen.

  Olen perehtynyt myös maidontuotannon kustannuslaskelmiin.

  Maidontuotannon kehittymistä on ollut mielenkiintoista seurata ja olla osa sitä viljelijöiden kumppanina. Matka 1970- luvun parsinavetoista nykyhetken pihatoihin on ollut huikea ja kehitys jatkuu. Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja haastaa meidät kaikki etsimään uusia tapoja jatkaa tuotantoa."