• proagriaoulu.fi » Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU
 • Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU

  Maaseudulla toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa paitsi yrittäjiä myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekeviä asiantuntijoita. Toimintaympäristön ja asiantuntijoiden työn muutokset johtavat myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tuottavien yksiköiden toimintakonseptin muuttumiseen. Toimintakonseptin yhteinen tarkastelu antaa osviittaa, mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mihin suuntaan.

  Asiantuntijaorganisaation ja ammattikorkeakoulun yhteistyön tiivistäminen molempien hyödyksi

  Organisaatioiden välinen yhteistyö on koettu erittäin tärkeäksi, koska opetuksen kautta maaseudulle valmistuvat seuraavan sukupolven asiantuntijat ja maaseutuyrittäjät. AMMU-hankkeen ydintä on miettiä uusia yhteistyön muotoja, joilla voimme tehostaa asiantuntijatyön tekemistä ja ylläpitää työkykyä. Asiantuntijoiden hyödyntämistä opetustyössä on jo tehty. Se on tuonut sekä opiskelijat että opettajat lähemmäksi arkista asiantuntijatyön tekemistä.

  Työn ja työhyvinvoinnin edistämistä

  Hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan erilaisia työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolle.

  Hankkeen lopullisena tuloksena on ProAgria Oulun ja Oamkin yhteistyömalli, joka vastaa tehokkaammin asiakkaiden ja koulutuksen tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin.

  Pohdimme, olisiko jopa mahdollista yhdistää ennen erillisinä tehtyjä työtehtäviä organisaatiorajat ylittäviksi yhteisiksi toimintamalleiksi? Voisivatko esimerkiksi agrologiopiskelijat olla osa maaseutuyrittäjää tukevaa asiantuntijatiimiä ja luoda asiantuntijan urapolkua jo opiskeluvaiheessa?

   

  Hankefaktat

  Aikataulu

  1.11.2020 - 31.7.2023

  Toiminta-alue

  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija ja toteuttajat

  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

  Rahoittaja

  Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityisrahan osuus 20%.