Hankkeen toimintaa

Työn kehityskartasta uusi suunta ja Sytyttäjästä iloa tekemiseen

Toimintamalleja on mahdoton muuttaa, jollemme tunnista nykyisiä tekemisen ja toiminnan muotoja. Niinpä hankkeessa aloitettiin Työterveyslaitoksen valmentajien avulla työpajat, joiden tavoitteena oli määrittää yhteistyön nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Työpajojen avulla paikansimme keskeiset kehittämiskohteet työstämme sekä ideoimme uudenlaisia kehittämiskokeiluja yhteistyön ja työkyvyn parantamiseksi. Koko henkilöstö molemmista organisaatioista ideoi uusia kokeiluja, joista tärkeimmiksi nousivat opiskelijoiden osallistaminen neuvonnan asiantuntijatyöhön, yhteiset tiedonvälityksen kanavat sekä työn sujuvoittaminen turhaa työkuormaa poistamalla.

Työn kehityskartta ja Sytyttäjä -työpajat saivat asiantuntijat myös tiedostamaan oman työkykynsä kulmakivet entistä paremmin. Niin sanotun Työkykytalon avulla tunnistimme, että oma työkykymme horjuu, jollei jokainen kerroksista ole kunnossa. Omasta terveydestä jokainen on vastuussa itse, mutta työssä ja työyhteisössä voi olla asioita, joihin työntekijöinä emme itse pysty vaikuttamaan. Tällöin katseet on käännettävä työn johtoon ja johtamisen kulttuuriin. Pohdimme myös, miten säilytämme ilon ja motivaation työssä. Olisiko kiire mahdollista taltuttaa omilla teoilla ja asenteella?

Vuorovaikutusvalmennuksella uutta sykettä tekemiseen

Verkostotyön hyvään onnistumiseen tarvitaan sosiaalisia taitoja ihmisten erilaisten toimintamallien kanssa. Niiden oppiminen ja osaaminen auttaa tunnistamaan ja hoksaamaan nuo ominaisuudet myös asiakkaissa ja opiskelijoissa. Maaliskuussa toteutettiin molempien organisaatioiden yhteinen Vuorovaikutusvalmennus, joka sisälsi jokaiselle henkilökohtaisen Insights-analyysin.

Insights-analyysia ja Vuorovaikutusvalmennuksesta saatua “Voimaa tiimille - vinkkejä Insights Discovery ® -profiileiden ja –mallin hyödyntämiseen työyhteisössä” -työkirjaa on hyödynnetty erilaisissa henkilöstötapahtumissa. Niiden myötä on saatu positiivista sykettä yhteiseen ja uudenlaiseen tekemiseen.  

Tekemisestä rennompaa ja luovempaa

Hankkeen aikana on työskennelty aiempaa tiiviimmin yhdessä ja nähty monenlaisia tapoja suorittaa sama tehtävä. Myös työkaverin ote ja tekeminen ovat antaneet päivitysvinkkejä omaan tekemiseen. Nuo oivallukset ovat tuoneet jokaiselle aiempaa rennompaa ja luovempaa otetta työhön - ja sen myötä nykymaailmaan tarvittavaa sujuvaa notkeutta ja joustamista.

Asioita voi hoitaa sujuvasti eteenpäin myös ihan vaan puhelimitse soittamalla ja kysyä sekä kuulostella samalla, mitä toiselle ihan oikeasti kuuluu. Myös luovaa laiskuutta ja tylsyyden ylistystä on opittu arvostamaan hyödyllisinä työn kehitysmenetelminä. Teamsin hyödyntämisen myötä aikaa ei mene matkoihin ja se vapautuva aika voidaan käyttää ulkoiluun ja antaa aivoille tilaa luovuuteen. Tämän tuloksena onkin syntynyt aiempaa rennompi ote tekemiseen.

Tästä hyötyvät kaikki

Epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu niin yrittäjille kuin koko asiantuntijaverkostolle. Toimintaympäristön muutokset johtavat myös näiden yksiköiden toiminnan päivittymiseen. Yhdessä tehty tarkastelu ja tekeminen antaa hyvän pohjan pohtia, mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mihin suuntaan.

Työhyvinvoinnin, työn mielekkyyden ja sujuvuuden lisäksi muutoksiin sisältyy myös jatkuva mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä työssään. Ne ovat asiantuntijatyön mielekkääksi kokeneiden ihmisten supervoimia olleet aina.