• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Aktiivinen kylä kunnosti Siikaputaan
 • Aktiivinen kylä kunnosti Siikaputaan

  Siikapudas on kaksi kilometriä pitkä Kiiminkijoen sivuhaara Haukiputaan taajaman pohjoisreunalla. Siikaputaalla on kulttuurihistoriallisesti pitkät perinteet sekä maisema- ja monimuotoisuusarvoa. Tilanne muuttui vanhan nelostien rakentamisen jälkeen vuonna 1953. Tien ali laitetut ja liian korkealle asennetut rummut vähensivät virtaamaa ja uoma alkoi kasvaa umpeen.

  Siikapudas oli 1990-luvun lopulla lähes umpeenkasvanut. Hyllyvä pintakasvillisuus muodosti petollisen ympäristön etenkin lapsille. Alueen asukkaat heräsivät toimimaan ja perustivat Siikaputaan asukasyhdistyksen vuonna 2000. Sen keskeisenä tavoitteena on Siikaputaan tilan kohentaminen sekä ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen.

  Yhdistys tarttui toimeen Siikaputaan ennallistamiseksi, jotta putaaseen saataisiin jälleen virtaava vesi. Kevättalvella 2003 puhdistettiin Siikapudas konevoimin maatuneista maa- ja kasvimassoista. Suunnitelmissa oli myös johtaa lisävettä uomaan Kiiminkijoesta Alakosken kohdalta, mutta hankkeelle ei saatu tarvittavia lupia.

   

  Virtaaman palautusata ei kuitenkaan kokonaan unohdettu. Siikaputaan asukasyhdistys jätti vuosina 2016 ja 2017 hakemuksen VYYHTI II -hankkeen pilottialuehaussa. Hanke ei tullut valituksi, mutta toimijat saivat opastusta muun muassa rahoitusten hausta.

  Yhdistys pyysi vuonna 2016 kasviasiantuntija Lassi Kalleiselta lausunnon kunnostuksen vaikutuksesta Keiskanlammessa kasvavaan alueellisesti uhanalaiseen sahalehteen. Hän totesi, että lisäveden johtaminen ja vedenpinnan säätely voisivat olla sahalehdelle hyväksi. Ruoppaaminen olisi liian järeä toimenpide. Myös alueella asuva ympäristökonsultti Timo Pohjamo (EcoRiver Oy) on auttanut yhdistystä. Hän teki suunnitelmat lisäveden johtamista Kiiminkijoesta Siikaputaaseen.

  Asukasyhdistys haki ELY-keskuksen vesienhoitoavustusta ja sai myönteisen päätöksen helmikuussa 2018. Avustus oli noin 37 000 euroa. 31 prosentin omarahoitusosuus saatiin kasaan talkootöillä ja kyläläisten avustuksella. Kunnostettavat kohdat raivattiin talkoilla puhtaaksi ja putket kaivettiin maahan. Kaivamisen ja putken asennuksen teki urakoitsija.

  Operaatio oli melko mittava: vanhan nelostien ali porattiin 51 metriä pitkä ja läpimitaltaan 40 sentin putki, joten tietä ei tarvinnut kaivaa auki. Lisävesi putaan yläosassa olevaan Keiskanlampeen ja Siikaputaaseen tulee nyt Kiiminkijoesta omalla paineella.


  Uuden rummun laitossa vanhan nelostien ali tarvittiin myös talkooväkeä kesällä 2018. Kuva: Pentti Haapakangas

  Kesällä 2019 on tarkoitus parantaa veden virtausta putaan yläosassa kevyellä pintakasvillisuuden poistolla, johon yhdistys on hakenut ELY:ltä avustusta ilman omarahoitusosuutta. Putaan alaosassa poistetaan vain virtausta haittaavat heinikot.

  Uoman neljän kevyen liikenteen alitusrummun kohdalle tehdään kaloille paremmat kulkuväylät kiveämällä ja muotoilemalla niitä. Myöhemmin on tarkoitus hakea Leaderista avustusta Siikaputaan yläosan polkujen ja virkistysrakenteiden kunnostukseen.              

  Kiiminkijoki ja -suisto kuntoon ry on hakenut myös syksyllä 2018 Lapin ELY-keskukselta kalataloudellista kunnostusrahaa Kiiminkijoen Alakosken jääsupon estämiseen. Kartoitusmittaus ja kunnostussuunnitelma tehdään vuoden 2019 aikana.


  Siikaputaan hoidettua rantaa syksyllä 2018. Kuva: Pentti Haapakangas

  Siikaputaalla asiat ovat nytkähtäneet eteenpäin. Siikaputaan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas sanoo, että VYYHTI II -hankkeesta on ollut apua rahoitusten ja yhteistyötahojen löytämisessä.  

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää