• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Aktiivinen kylä kunnosti Siikaputaan
 • Aktiivinen kylä kunnosti Siikaputaan

  Siikapudas on kaksi kilometriä pitkä Kiiminkijoen sivuhaara Haukiputaan taajaman pohjoisreunalla. Siikaputaalla on kulttuurihistoriallisesti pitkät perinteet sekä maisemallista että monimuotoisuusarvoa. Vanhan nelostien rakentaminen 1953 vähensi virtaamaa ja uoma alkoi kasvaa umpeen.

  Siikaputaan asukasyhdistys perustettiin vuonna 2000 toimimaan Siikaputaan tilan kohentamiseksi. Tuolloin uoma puhdistettiin konevoimin maatuneista maa- ja kasvimassoista. Suunnitelmissa oli johtaa lisävettä Kiiminkijoesta, mutta hankkeelle ei saatu tarvittavia lupia. Virtaaman palautusasiaa ei kuitenkaan unohdettu.


  Uuden rummun laitossa vanhan nelostien ali tarvittiin myös talkooväkeä kesällä 2018. Kuva: Pentti Haapakangas

  VYYHTI II -hanke on opastanut toimijoita muun muassa rahoitusten haussa. Paikalliset ympäristökonsultit Timo Pohjamo ja Lassi Kalleinen ovat myös auttaneet yhdistystä kunnostussuunnittelussa.

  Asukasyhdistys haki loppuvuodesta 2017 ELY-keskuksen vesienhoitoavustusta ja sai 37 000€ avustuksen helmikuussa 2018. Omarahoitusta tarvittiin 31% ja se saatiin kasaan talkootöillä ja kyläläisten avustuksella. Kunnostettavat kohdat raivattiin puhtaaksi kesällä 2018 ja putket kaivettiin maahan. Lisävesi putaan yläosassa olevaan Keiskanlampeen ja Siikaputaaseen tulee nyt Kiiminkijoesta omalla paineella.

  Kunnostus- ja talkootyöt jatkuvat

  Kesällä 2019 on tarkoitus parantaa veden virtausta kevyellä pintakasvillisuuden poistolla, johon yhdistys on hakenut ELY:ltä avustusta. Kalojen elinolosuhteita parannetaan alitusrummuissa. Myöhemmin on tarkoitus hakea Leaderista avustusta polkujen ja virkistysrakenteiden kunnostukseen.
       
  Kiiminkijoki- ja suisto kuntoon ry on hakenut myös syksyllä 2018 Lapin ELY-keskukselta kalataloudellista kunnostusrahaa Kiiminkijoen Alakosken jääsupon estämiseen liittyvään kunnostukseen.


  Siikaputaan hoidettua rantaa syksyllä 2018. Kuva: Pentti Haapakangas

  Siikaputaan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas kertoo, että VYYHTI II-hankkeesta on ollut apua rahoitusten ja yhteistyötahojen löytämisessä.

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää