• proagriaoulu.fi » Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen
 • Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen

  Hankkeella edistettiin pohjoispohjalaisen ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen suorana kohde- ja toimijaryhmänä olivat ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten neuvontaorganisaation asiantuntijat. Välillisenä kohderyhmänä olivat muut ruokaketjun toimijat ja organisaatiot verkostotoiminnan kautta. Hankkeen tulosten lopullisena hyödynsaajana olivat ruokaketjun alkutuotanto ja muu yritystoiminta.

  Hankkeessa kartoitettiin ja tutustuttiin kansainvälisiin verkostoihin sekä yhteistyöalustoihin sekä benchmarkattiin toimivia malleja ja alueita, osallistuttiin kansainvälisiin ja kansallisiin match-making / verkostoitumistilaisuuksiin / klusterityöpajoihin. Hankkeessa selvitettiin keskeiset ruokaketjun kehittämiseen suunnatut rahoituskanavat ja mahdolliset kumppanuudet. Lopullinen tavoite hankkeessa oli kiinnittyä keskeisiin verkostoihin ja kumppanuuksiin aktiivisena toimijana.

  Hankkeen tuloksena tunnistettiin tärkeimmät verkostostot. Osaaminen verkostoissa toimimiseen ja edellytykset yritysten kansainvälistymisen tukemiseen kasvoivat. Verkostoissa toimittiin aktiivisena osapuolena ja potentiaalisena kehittämispartnerina.

   

   

  Hankefaktat

  Toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Toteutusaika: 1.4.2021–31.5.2022

  Rahoittaja: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha / Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Lisätietoja

  Kaisa MyllykangasLue lisää

  Kaisa Myllykangas
  kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
  Puh. 0400 399 865