• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen
 • Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen

  Hankkeella edistetään pohjoispohjalaisen ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen suorana kohde- ja toimijaryhmänä ovat ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten neuvontaorganisaation asiantuntijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat muut ruokaketjun toimijat ja organisaatiot verkostotoiminnan kautta. Hankkeen tulosten lopullisena hyödynsaajana on ruokaketjun alkutuotanto ja muu yritystoiminta.

  Hankkeessa kartoitetaan ja tutustutaan kansainvälisiin verkostoihin sekä yhteistyöalustoihin sekä benchmarkataan toimivia malleja ja alueita, osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin match-making / verkostoitumistilaisuuksiin / klusterityöpajoihin. Hankkeessa selvitetään keskeiset ruokaketjun kehittämiseen suunnatut rahoituskanavat ja mahdolliset kumppanuudet. Lopullinen tavoite hankkeessa on kiinnittyä keskeisiin verkostoihin ja kumppanuuksiin aktiivisena toimijana.

  Hankkeen tuloksena on tunnistettu tärkeimmät verkostostot. Osaaminen verkostoissa toimimiseen ja edellytykset yritysten kansainvälistymisen tukemiseen ovat kasvaneet. Verkostoissa toimitaan aktiivisena osapuolena ja potentiaalisena kehittämispartnerina.

  KV-keskiviikot 2022

   

   

  Hankefaktat

  Toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Toteutusaika: 1.4.2021–31.5.2022

  Rahoittaja: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha / Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Lisätietoja

  Kaisa MyllykangasLue lisää

  Kaisa Myllykangas
  kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
  Puh. 0400 399 865