Aapatech/Luonto-osuuskunta Aapa

Palvelut:

Ympäristökonsultointi, asiantuntijapalvelut

Neuvonta

  • vieraskasvilajien tunnistus
  • ympäristönhoitosuositukset
  • vieraslajien korvaaminen, puutarhasuunnittelu

Kartoitus

  • vieraslajien droneavusteinen maastohavainnointi
  • esiintymien kartoitus

Hoitotoimenpiteet

  • raivaus- ja kunnostustyöt
  • talkoiden järjestäminen
  • jatkoseuranta

Yhteystiedot:

Olli-Pekka Siira
FT, ympäristökonsultti
p. 040 747 2380
olli-pekka.siira@aapa.fi

Aapatech/ Luonto-osuuskunta Aapa
Y-tunnus 1895565-7
+358 45 650 3501
www.aapa.fi