Biotalous – monipuolinen mahdollisuus

Biobisnestä luonnosta 21.3.2019 -tilaisuuden materiaalit

Hanke on päättynyt 31.3.2019. Biobisnestä luonnosta -tapahtuma oli samalla BiotalousLeader hankkeen loppuseminaari - kehysteemana tässä tapahtumassa olivat luonnonkeruutuotteet ja bioenergia. Tilaisuudessa pidettiin Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen päätöspuhe sekä luomukeruutuotannon ohjeistukseen liittyvä puheenvuoro.

Tilannekatsaus tammikuussa 2019

Tilannekatsaus huhtikuussa 2018

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue haluaa nostaa näkyville biotalouden hyviä yritysesimerkkejä. Onnistumiset voivat liittyä maaseudun vihreän kasvun tuotteisiin tai palveluihin, kuten erikoiskasvien, kylämatkailun ja retkeilyn tuotteistukseen, paikalliseen jalostamiseen tai bioenergiaan.

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille sekä järjestää vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia, tekee paikallisia kyselyjä sekä tiedottaa median ja internetin avulla.

Hanke kokoaa alueen tahoja ideoimaan uusia mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, mihin biotalouden kehittämisrahoitusta tulisi suunnata.

Oulun läheisyys mahdollistaa yrityksille vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös hyvä mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue on paikallinen tiedonvälityshanke

Aikataulu
Vuodet 2016–31.3.2019

Kohdealue
Oulun Seudun Leader: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi

Hallinnoija
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Rahoittaja
Oulun Seudun Leader, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Lisätietoa

Taimi MahosenahoLue lisää

Lisätietoa yritystekstien
osalta

Kaisa MyllykangasLue lisää
Yhteistyökumppani
YritysAgro II -hanke

Heini IinattiLue lisää

Oulun Seudun Leader

Kartta hanke-alueesta

Biotalous-Inno-valmennus Oulussa 2015–2017

Mikä on biotalous?

Biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteet voivat olla aineellisia tai aineettomia.


Asiantuntijat

Taimi Mahosenaho
hankevastaava, maisema- ja ympäristöasiantuntija, Oulu
040 551 7807
Lähetä sähköpostia