Metsäsonnit

Taivalkoskella oli jo pitkään ollut eräillä tiloilla tapana kasvattaa hiehoja ja lihanautoja ulkona suojaisissa kuusimetsissä. Toimintatapa herätti laajempaa mielenkiintoa 1990-luvun puolivälissä ja sitä koskeva selvityksen tekivät vuosina 1999-2001 Oulun Maaseutukeskus ja Pohjois-Pohjanmaan Tutkimusasema.

Maaseutukeskuksen johtokunnan jäseniä tutustumassa metsäsonneihin Juha ja Outi Turpeisen tilalla 27.2.2001. Henkilöt vasemmalta Marjatta Perälä, Riitta Vilkuna, Marketta Keränen, Jaakko Rahko ja Juha Turpeinen.