Rasvakokeet meijerille

Karjantarkkailun uudistamisen yhteydessä vuosina 1968-69  rasvakokeiden teko keskitettiin meijereille ja tulosten laskenta siirtyi tietokoneelle. Maitonäytteet kuljetettiin maitoautoissa meijereille, missä  tarkkailuyhdistyksien palkkaamat henkilöt tekivät kokeet. Tulokset sekä tiedot maitomääristä ja karjan tapahtumista lähetettiin  Maatalouden laskentakeskukseen Tikkurilaan optisesti luettavilla lomakkeilla. Tätä varten tarkastuskarjakot joutuivat opettelemaan numeroiden tekoa tietokoneen ”ymmärtämällä” tavalla.Tarkkailutiloille tuli hankkia uusia välineitä; maitonäytteiden
kuljetuslaatikko, mittasanko ja -putki, karja- ja navettakirja sekä rasvanmäärityslomakkeita, ja raporttikansio.

Oulun Valiolla karjantarkkailun maitonäytteiden rasvakokeet vuosina 1969-74 teki Pirkko Häikiö.