• proagriaoulu.fi » Tietoa meistä » Historia » 1900-2000-luvut » Kotieläintalouden edistämisestä » Tarkastuskarjakoitten opastuspäivät
 • Tarkastuskarjakoitten opastuspäivät

  1930-luvulla tarkastuskarjakoitten opastuspäiville osallistuivat Talousseuran karjatalousneuvojien ja kiertävien karjatalouskoulujen opettajien lisäksi myös   Koivikon opettajat ja jalostusyhdistysten piirineuvojat. Useina vuosina päiville osallistui myös karjanomistajia ja talojen karjakoita.
  Vuonna 1937 tarkastuskarjakoitten opastuspäivät pidettiin Oulussa NMKYn kokoushuoneessa 21.-23.10. Tilaisuuden avasi maaherra E. Y. Pehkonen ja päivien esitelmät ja alustukset olivat:
  · AIV-rehu ja sen valmistus, Voinvientiosuusliike Valion neuvoja A. Kuvaja
  · Teuraseläinten kauppakuntoon valmistamisessa huomioon otettavia seikkoja, Osuuskunta Karjapohjolan johtaja K. Louhela
  · Tarkastusyhdistysten jatkuvan toiminnan tarve ja yleiset menestymisedellytykset, ISKn piirikonsulentti V. Ilmoniemi ja talousseuran karjatalouskonsulentti Iivari Koli
  · Tarkastusyhdistysten valtioavun ehdot ja niitten täyttäminen, Maatalousseurojen keskusliiton karjatalouskonsulentti Carolus Pettilä
  · Alkaneen sisäruokintakauden ruokintakysymyksiä, MKLn karjat.konsul. Pettilä
  · Sääntöjen edellyttämien jäsenvelvollisuuksien noudattaminen tarkastusyhdistyksissä, Kiertävän pienkarjan- ja karjanhoitokoulun johtaja agr. Impi Paasonen
  · Tarkastusyhdistyksen johtokunnan ja tarkastuskarjakon tehtävät ja vuorovaikutus, Tarkastuskirjan hoitaminen ja Talousseuraan lähetettävien tiedonantojen valmistaminen, Talousseuran karjatalousneuvoja Lempi Hukka
  · Tarkastusyhdistysten talous ja toimenpiteet sen tukemiseksi, Eräitä varteenotettavia seikkoja perusruokinnan suunnittelussa ja taloudellisten laskelmien teossa, karjatalouskonsulentti Iivari Koli
  · Tarkastusyhdistysten rahavarojen hoito ja sitä koskeva kirjanpito, konsulentti M. Salovaara
  · Lehmän tunnutus- ja herutusruokinta, LSKn piirikonsulentti Jussi Teppo
  · Tarkastustoiminnan tulosten merkitys jalostustyölle, konsulentti V. Ilmoniemi
  · Sikataloustarkkailusta, Suomen Sianjalostusyhdistyksen piirikonsulentti Aili Mustakallio. Osanottajille näytettiin myös AIV-rehufilmi.

  Talousseuran alueen 45 tarkastusyhdistyksen tarkastuskarjakot ja karjatalousneuvojat vuonna 1937, edessä toinen oikealta karjatalousagronomi Iivari Koli.