Karjan palkitsemiset

Karjanpalkitsemisien tarkoituksena oli kelvollisten siitosainesten aikaansaaminen ja karjarodun parantaminen. Talousseuran alueella palkitseminen oli toimitettu siten, että koko karja tuli palkitessa kysymykseen.
Karjantarkastus pidettiin omistajan kotona ja otettiin palkintoja jaettaessa huomioon karjan kasvatus, hoito, ruokinta ja navettarakennukset. Tätä palkitsemistapaa ei maanviljelyshallitus hyväksynyt ja sen tähden täytyi vuodesta 1899 ottaa käyttöön n. s. Skaraborgin palkitsemistapa.
Karjanpalkitsemisissa palkittiin vain maatiaislehmiä ja sonneja ja se tehtiin ulkomuodon ja rotuominaisuuksien puhtauden perusteella, jolloin oli mahdollista saada korkeintaan II palkinto. Ensimmäisen palkinnon saaminen edellytti koelypsyjen pitoa ja tuotostietoja. Näitä tietoja oli vain koulutiloilla ja edistyksellisimmissä kyläkarjakkoyhdistyksiin kuuluvissa karjoissa.

Lehmä Walkopää, I palkinto, omistaja pastori Hamunen Suomussalmi.
Alla lehmä Tuorikki, I palkinto, omistaja kauppias J.A. Niemelä Oulainen.