Karjanhoidon tila 1900-luvun alussa

Tärkeä toimenpide karjanhoidon parantamisen suhteen oli karjanhoidonkonsulentin valitseminen seuran palvelukseen. Vuoden 1900 alusta otettiin konsulentiksi agr. Emil Micklin, joka oli seuran palveluksessa 3 vuotta.
Vuoden 1903 alusta tuli karjanhoitokonsulentiksi agr. Artturi Hulkkonen, joka oli toimessa 1 p:ään kesäkuuta vuonna 1905, jolloin hänen tilalleen tuli agr. Akseli Nyberg, joka hänkin oli ainoastaan muutaman kuukauden neuvojatoimessaan. Joulukuussa samana vuonna valittiin karjanhoitokonsulentiksi agr. Oskar Ehrnrooth.
Karjanhoito oli ollut hapuilevaa laatua:
”Ulkolaisrotuisia, kuten Ayrshire ja Angler y.m. rotuisia eläimiä on siitokseen käytetty ja seurauksena onkin se, että lehmärotu on hyvin sekalaista läänissä ruumiin muodon, värin y. m. suhteen, vaikka luulisi olevan itsestään selvän asian, että täällä näin pohjoisessa  olisi jalostettava yksinomaan maatiaiskarjaa, joka ilmanalan, kesälaitumen y. m. suhteen parhaiten soveltuu täällä. Konsulenttien vaihtumiset eivät liioin edistäneet tilannetta, sillä ’ukot’ tuumivat, että konsulentin vaihtuessa olisi myös koko karja ja karjanhoito muutettava.”

Talousseuran karjanhoidonkonsulentti Artturi Hulkkonen vuosina 1903-05.