Verokurssi

Maatilatalouden verouudistus antoi runsaasti töitä Oulun maatalouskeskuksen  neuvojillekin. Vilkkaimmillaan tämä toiminta oli vuosina 1968-70.
Näinä vuosina neuvojat laativat 1 541 kalusto- ja koneinventaariota, veroilmoituslomakkeita täytettiin 828 ja 1 593 tilalla annettiin opastusta verokirjanpidossa. Verokursseja pidettiin 433 kurssia, joilla oli yhteensä 9 113 osanottajaa.
Alkuhämmingin jälkeenkin verokurssit tulivat vuosittain toistuviksi tapahtumiksi, joilla perehdyttiin kulloinkin ajankohtaisiin muutoksiin ja uudistuksiin.

Kirjanpitokonsulentti Viljo Aittola pitää verokurssia Jokelankylän ja Kopsan maamiesseurojen jäsenille Kopsan maamisseuran talossa vuonna 1988.