Perunan sopimusviljely

Perustamisestaan asti Talousseura oli tehnyt työtä perunanviljelyn edistämiseksi. Vuonna 1947 Talousseura asetti perunateollisuustoimikunnan tutkimaan raaka-aineen saantia perunatehtaalle, sen perustamiskustannuksia, koneistojen ja rakennusten saantia sekä tekemään ehdotuksia osakepääoman suuruudesta, mahdollisuuksista sen kokoonsaannista ja lainoituksesta.
Uudelleen sama asia tuli esille vuonna 1953 Limingan meijerin tehdessä aloitteen perunajauhotehtaan perustamisesta. Tehdasasia kuitenkin raukesi ja syyksi sanottiin toimialueen rajoittuneisuus eli että perunoita olisi kerätty liian suppealta alueelta.
Mittava perunan sopimusviljely Oulun Maatalouskeskuksen alueella käynnistyi vasta 1970-luvulla, kun Tyrnävälle oli rakennettu Siemenperunakeskus ja Vihannissa toimi Raision tehtaat. Seuraavalla vuosikymmenellä ruokaperunan tuotantokin ohjautui sopimuksiin perustuvaksi.
Vuonna 1985 maatalouskeskus tarkasti siemenperunan sopimusviljelyksiä 484 ha ja ruoka- ja teollisuusperunan sopimusviljelyksiä 906 ha.

Peruna-agrologi Matti Luukkonen järjesti vuonna 1985 ensimmäiset viljelijöille tarkoitetut ruokaperunan pakkauskurssit, joilla viljelijöitä perehdytettiin muun muassa ruokaperuna-asetukseen.