Konekanta

Talousseuran vuosikirjassa vuodelta 1919 sanotaan, että ”traktorit tekevät tuloaan hevosten sijaan sekä tukinvetoon että peltotöihin. Kertomusvuonna hankittiin ainakin 2 traktoria seuran alueelle ja toimivat ne tyydyttävällä menestyksellä, paikoin hyvälläkin, huolimatta suurista ojistamme. Bentsiiniä nielevät vaan tuhottomasti.” Sotien jälkeen ”moottorivetäjien” määrä kasvoi ja tuontisäännöstelyn kaudella  Talousseura jakoi traktorien ostolupia, esimerkiksi vuonna 1948 Talousseuran alueelle tuli sen kirjoittamilla ostoluvilla 122 traktoria, jotka olivat: 110 kpl Fordson Major, 4 kpl Ford, 2 kpl Ferguson, 2 kpl Oliver 70, 2 kpl Case ja 2 kpl Formall cub -mallisia. Vuoden lopussa Talousseurassa oli edelleen 300 traktorianomusta.
Tuontisäännöstelyn päätyttyä1950-luvulla alkoi maatalouden koneistuminen.

Varsta-niittosilppuri oli yleinen näky pelloilla 1960-luvulta lähtien.

Heinän kuivumista voitiin nopeuttaa pöyhimällä se ketjuharavalla. Sillä voitiin suorittaa myös haravointi ja karheen levitys.

Kun ensimmäiset leikkuupuimurit tulivat, saattoi vanha emäntä käydä pellon reunassa niiaamassa puimurille kiitokseksi, ettei hänen tarvinnut enää tulla pellolle ja puintipaikalle.